Sportwerkgever

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan een gezonde levensstijl alleen. Het gaat ook over de betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers met als voornaamste doel ze ‘fit for the job’ te houden, terwijl economische en technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. We hebben hard gewerkt om concrete handvatten te bieden voor uw organisatie en medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Op deze pagina vindt u onder andere een toolkit - interessant als u meer over het thema wilt weten -, een gespreksleidraad voor het voeren van het inzetbaarheidsgesprek en ook tips vanuit andere sportwerkgevers die al met het thema aan de slag zijn gegaan. Heeft u vragen of wenst u advies, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Wat kunt u als leidinggevende doen?

De sportsector is in transitie. De sterk veranderende wereld vraagt om wendbare en toekomstbestendige sportorganisaties. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen doen sportorganisaties steeds meer een beroep op andere en soms ook nieuwe vaardigheden van medewerkers. En wat kunt u als leidinggevende doen om uw medewerkers klaar te stomen voor uw organisatiestrategie en doelen? Bekijk hier onze handvatten voor u.

Visie op duurzame inzetbaarheid

Met elkaar hebben we de termen inzetbaarheid, vitaliteit en loopbaan gedefinieerd. Wilt u meer weten over het thema? Dan kunt u dit vinden in het visiedocument ‘Visie op duurzame inzetbaarheid’. Tevens is een aanpak die gebruikt is om te komen tot meer inzicht in duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie uitgelegd.

Brancherapport 'The next step in duurzame inzetbaarheid'

Het imago van de sportmedewerker is dat deze wat gezonder en sportiever leeft dan werknemers in andere branches. Dus dan zal hij of zij ook wel duurzamer inzetbaar zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? In 2017 heeft de WOS een nulmeting laten uitvoeren samen met leden. De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek - verricht binnen een twaalftal sportorganisaties - leest u in de infographic en het verslag.

Inspiratiebox Duurzame Dialoog

Waarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid en waar gaat duurzame inzetbaarheid eigenlijk over? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in deel 1 van deze inspiratie box. Deel 2 bevat allerhande informatie en tips om met elkaar in dialoog te gaan om samen in duurzame inzetbaarheid te investeren. Indien u meer wilt weten over het thema is de inspiratiebox een mooie start.

Gespreksleidraad voor performance en inzetbaarheid

Een open gesprek over inzetbaarheid in verhouding tot performance en een leven lang ontwikkelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Om zowel werkgevers als werknemers hierin te ondersteunen, heeft de WOS in samenwerking met NOC*NSF een gespreksleidraad ontwikkeld, die samen met de training ‘leidinggeven aan inzetbaarheid en performance’ wordt aangeboden.

Training Leidinggeven aan performance en inzetbaarheid

Deze training is het vervolg op de succesvolle sessies in 2016 en 2017, waaronder de training ‘Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling’, en is uitgebreid met de gespreksonderwerpen performance, vitaliteit, employability en inzetbaarheid. De training werd door deelnemers gewaardeerd met een 8,3.

E-portal 'Ontwikkel jezelf'

Voor werknemers van sportorganisaties aangesloten bij de WOS is een speciaal E-portal ontwikkeld en toegankelijk. Het E-portal helpt uw medewerkers om actief aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling in hun huidige werk in de sport en voor de toekomst. Er staan twee programma's voor hen klaar met tests, vragenlijsten en opdrachten.

Opleidingen voor de sport

Op zoek naar een training, workshop, of programma om kennis, competenties en netwerk van uw medewerkers binnen de sportwereld te vergroten? Zoals bijvoorbeeld het versterken van kennis over en competenties in leiderschap in een veranderende omgeving? Bekijk het overzicht van opleidingen en trainingen via het HR-punt Werken in de Sport.

Ervaringen en tips WOS leden

Benieuwd hoe WOS-leden het traject 'The next step in duurzame inzetbaarheid' hebben ervaren? Wat hun tips en eye-openers voor u zijn? Lees hun ervaringen.