Sportwerkgever

E-portal 'Ontwikkel jezelf'

Voor werknemers van sportorganisaties aangesloten bij de WOS is een speciaal E-portal ontwikkeld en toegankelijk. Het E-portal helpt uw medewerkers om actief aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling in het huidige werk in de sport en voor de toekomst. Er staan twee programma's voor hen klaar met tests, vragenlijsten en opdrachten.

Het E-portal Ontwikkel jezelf! is speciaal ontwikkeld voor de 3.700 werknemers die in de sportsector werkzaam zijn en vallen onder de CAO Sport (leden NOC*NSF en WOS). Het instrument speelt in op het op pijl houden van de inzetbaarheid van medewerkers in de sport om mee te bewegen in een veranderende omgeving. Als medewerker krijg je inzicht in je kwaliteiten, eventuele ontwikkelingsbehoeften en loopbaanwensen. De inspanningen vertalen zich in eindpresentaties met daarin de voor de medewerker belangrijkste bevindingen en resultaten. Ze zijn ook de basis voor het zogenaamde loopbaangesprek tussen medewerker en leidinggevende. Het E-portal Ontwikkel jezelf! ondersteunt als basisinstrument in dit gesprek.

Toekomstbestendige sportsector
Het E-portal is voortgekomen uit een van de thema’s (Loopbaan & ontwikkelen) die tussen sociale partners (WOS, FNV Sport, CNV en De Unie) zijn afgesproken in het kader van de CAO Sport en ondersteunt het streven van de sociale partners naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Daarin is het belangrijk de inzetbaarheid van medewerkers in de sport op peil te houden om mee te bewegen in een veranderende omgeving.

Hoe werkt het?
Met het e-mailadres van de sportorganisatie kan via het E-portal een account worden aangemaakt. Tip: vraag aan medewerkers of zij bijvoorbeeld de volgende onderdelen uit het E-portal willen invullen en ga daar vervolgens met elkaar over in gesprek:

Hoe word ik beter in mijn werk?
 • mijn kracht;
 • mijn successen.
Mijn loopbaan
 • mijn talenten;
 • mijn waarden;
 • mijn ontwikkeling.
Gefaseerd doorlopen en koppelen aan inzetbaarheidsgesprek
Wij adviseren de testen en vragen uit ‘Mijn Koers ‘ binnen het E-portal als een goede basis voor een gesprek over inzetbaarheid en performance tussen werkgever en werknemer. Het geeft medewerkers inzicht in: ‘Waar sta ik in mijn functie? Waar ligt mijn kracht?, Hoe zien anderen mij? (360 graden feedback) Met welke ontwikkelpunten wil ik aan de slag? Wat heb ik daarvoor nodig en wie kan mij hierbij ondersteunen?’

Wat vind de sector?
Kijk de youtube impressie

Benieuwd naar de bevindingen van andere leden?
Onze sector heeft met het E-portal ‘Goud in handen’: in dit artikel lees je de bevindingen van degenen die je voor gingen. Lees ook: Voordelen van het E-portal Ontwikkel jezelf! voor medewerkers
 • het is jouw persoonlijk ontwikkeldossier, waar alleen jij toegang tot hebt;
 • het bestaat uit twee programma’s: 'Hoe word ik beter in mijn werk?' en 'Mijn loopbaan'. Ieder programma bestaat uit zowel gevalideerde (wetenschappelijk onderbouwde) testen als uit opdrachten. Je bepaalt zelf met wie je de uitkomsten deelt;
 • het geeft inzicht in je kwaliteiten, eventuele ontwikkelingsbehoeften en loopbaanwensen in relatie tot de doelen van de organisatie waar je werkt;
 • het helpt je helder en concreet te maken wat nu en in de toekomst voor jou in je werk belangrijk is;
 • de eindpresentatie levert een overzicht met jouw belangrijkste bevindingen en resultaten;
 • het geeft een mooie basis voor een goed gesprek, bijvoorbeeld het zogenaamde ontwikkel- en/of loopbaangesprek tussen jou en je leidinggevende;
 • het is vooral ook leuk om mee aan de slag te gaan en na te denken over wie je bent, wat je wilt en kunt!
Vragen of ondersteuning?
Het portal is slechts een ‘tool’ en zal pas effectief en van blijvende waarde voor werknemers én de organisatie zijn, als er samen concreet mee aan de slag wordt gegaan. Wij komen graag langs om in het MT een presentatie te geven over het E-portal en de opzet van zogenaamde loopbaan- en ontwikkelgesprekken als onderdeel van de gesprekscyclus. Uiteraard hopen wij dat zoveel mogelijk sportorganisaties deze gesprekken gaan voeren. Indien daarbij hulp gewenst is, vernemen wij dat graag. Wij ondersteunen graag hierin. Voor vragen of meer informatie neemt u contact op met uw accountmanager of themaverantwoordelijke Nischa Janssen: n.janssen@sportwerkgever.nl en 06-51315659.

Rechtstreeks naar het E-portal?