Sportwerkgever

Wat kunt u als leidinggevende doen?

De sportsector is in transitie. De sterk veranderende wereld vraagt om wendbare en toekomstbestendige sportorganisaties. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen doen sportorganisaties steeds meer een beroep op andere en soms ook nieuwe vaardigheden van medewerkers. En wat kunt u als leidinggevende doen om uw medewerkers klaar te stomen voor uw organisatiestrategie en doelen?

Voor werknemers van sportorganisaties aangesloten bij de WOS is een speciaal E-portal ontwikkeld en toegankelijk. Het E-portal helpt uw medewerkers om actief aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling in het huidige werk in de sport en voor de toekomst. Er staan twee programma's voor hen klaar met tests, vragenlijsten en opdrachten.

Het E-portal is voortgekomen uit een van de thema’s (Loopbaan & ontwikkelen) die tussen sociale partners (WOS, FNV Sport, CNV en De Unie) zijn afgesproken in het kader van de CAO Sport en ondersteunt het streven van de sociale partners naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Daarin is het belangrijk de inzetbaarheid van medewerkers in de sport op peil te houden om mee te bewegen in een veranderende omgeving. Het E-portal Ontwikkel jezelf! is er om medewerkers te ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling in hun loopbaan en is speciaal ontwikkeld voor de 3.700 werknemers die in de sportsector werkzaam zijn en vallen onder de CAO Sport. Het helpt om helder en concreet te maken welke competenties en vaardigheden voor het werk van belang zijn en maakt ambities inzichtelijk.

In gesprek over inzetbaarheid en performance
De bevindingen en resultaten verkregen uit de programma’s van het E-portal kunnen de basis vormen voor zogenaamde inzetbaarheidsgesprekken tussen een werknemer en de leidinggevende. Deze gesprekken kunnen op verschillende momenten plaatsvinden. Het initiatief kan van de leidinggevende komen, bijvoorbeeld door inzetbaarheid een vast onderwerp te laten zijn in functioneringsgesprekken. Ook kan de werknemer het gesprek initiëren; testen uit het E-portal vormen een goede basis voor een gesprek. Wij adviseren de testen en vragen uit ‘Mijn Koers ‘ binnen het E-portal als een goede basis voor een gesprek over inzetbaarheid en performance tussen werkgever en werknemer. Het geeft medewerkers inzicht in: ‘Waar sta ik in mijn functie? Waar ligt mijn kracht?, Hoe zien anderen mij? (360 graden feedback). Met welke ontwikkelpunten wil ik aan de slag? Wat heb ik daarvoor nodig en wie kan mij hierbij ondersteunen?’ In deze gesprekken stelt u uw werknemers in staat competenties en ambities af te stemmen op de organisatiedoelen. Medewerkers worden zich daardoor meer bewust van de richting waarin de organisatie zich beweegt en de organisatie kan beter meebewegen in een veranderende sportmarkt.

Workshop, toolkit en gespreksleidraad
Om u als werkgever of leidinggevende binnen de sport te ondersteunen in het voeren van het juiste gesprek is een training/ workshop voor leidinggevenden ontwikkeld evenals een toolkit en een gespreksleidraad. Vraagt u zich af waarom het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid en waar duurzame inzetbaarheid eigenlijk over gaat? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in deel 1 van de inspiratie box Duurzame Dialoog. Deel 2 bevat allerhande informatie en tips om met elkaar in dialoog te gaan om samen in duurzame inzetbaarheid te investeren. De inspiratie box is ontwikkeld door een denktank. Deze denktank bestond uit een vertegenwoordigers van zowel kleinere als grotere sportorganisatie (waaronder HRM-adviseurs, leidinggevenden en leden van OR/PVT). Het colofon beschrijft de totstandkoming van de inspiratie box.

De workshop ‘Leidinggeven aan performance en inzetbaarheid’ combineert theorie met praktijk en oefeningen. In de workshop krijgt u antwoord op de vragen:
  • Hoe voer ik een gesprek over aspecten van performance zoals bevlogenheid, gezondheid, ontwikkeling en employability?
  • Hoe deal ik met weerstand in een gesprek?
  • Hoe leg ik het verband tussen organisatieprestaties en individuele prestatie in een gesprek?
  • Hoe kan ik een gedragsverandering teweeg brengen?
  • Hoe ga ik in positieve zin om met medewerkers op leeftijd?
Het E-portal Ontwikkel jezelf! wordt binnen de workshop ook benoemd als instrument. Werkgevers worden aangemoedigd hun medewerkers te stimuleren het te gebruiken als input voor gesprekken. In de workshop wordt dieper ingegaan op de ontwikkelde gespreksleidraad die u ondersteunt in het begeleiden van medewerkers naar een betere performance en een betere bijdrage aan de organisatie en haar organisatiedoelen.
De workshop is uitermate interessant voor leidinggevenden, directieleden en/of P&O-ers van WOS-leden. Wenst u meer informatie over deze workshop dan kunt u contact opnemen met n.janssen@sportwerkgever.nl, themaverantwoordelijk duurzame inzetbaarheid.

Zelf aan de slag en vragen?
Uiteraard hopen wij dat zoveel mogelijk sportorganisaties aan de slag gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Attendeer uw medewerkers op het E-portal en laat hen een account aanmaken met het zakelijke e-mailadres en zij krijgen toegang tot hun persoonlijke omgeving.

Log zelf (als leidinggevende of sportwerkgever) ook eens in op het E-portal Ontwikkel jezelf! om te zien welke testen, opdrachten en vragenlijsten er aan medewerkers worden aangeboden. Lees ook het artikel E-portal: goud voor de sportsector over de eerste ervaringen die collega-werkgevers opdeden in de testfase. Ook kunnen wij langskomen om in de organisatie of het MT een presentatie te geven over het E-portal en de opzet van inzetbaarheidsgesprekken. Neem daarvoor contact op met een van je accountmanagers van de WOS of themaverantwoordelijke Nischa Janssen: n.janssen@sportwerkgever.nl en 06-51315659.

Leest u ook de andere onderdelen onder Duurzame inzetbaarheid om u verder te helpen. Voor vragen en advies kunt u ons contacten.