Sportwerkgever

Bewogen Leiderschap in de Sport

Bewogen Leiderschap in de Sport

De sport is een sector met ambities en mooie opgaven. Breed sportaanbod, aansluitend bij trends en behoeften van sporters, mensen in beweging krijgen en houden, zorgen voor verbinding in de maatschappij, aangaan van andere en nieuwe samenwerkingen, topsport, prestaties verbeteren, de nieuwste technieken toepassen, topevenementen organiseren, ….

ARNHEM - 2 april 2019

Stuk voor stuk uitdagende opgaven! Het doet een fors beroep op de kunde en vooral kunst van het leiderschap in de sport. Daarom is verdieping en versterking van het leiderschap in de sport onmisbaar om tot duurzame vernieuwing en ontwikkeling te komen.

Voor wie?

 • Bent u bewust onderweg in jouw leiderschapsloopbaan en –ontwikkeling?
 • Wilt u een betekenisvolle persoonlijke en leiderschapsbijdrage leveren aan de unieke sportinfrastructuur, u inzetten voor een leven lang sporten, de versterking van de maatschappelijke en verbindende rol van sport?;
 • Bent u werkzaam in de brede sportomgeving (bij een sportbond, foundation, brancheorganisatie, gemeente, lokale/provinciale sportorganisatie, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, … )?
 • Bent u veranderbereid, veranderbewust en ‘jong van geest’?;
 • Wilt u uw eigen leiderschapsrol en –kwaliteiten onder de loep nemen, tot nieuwe inzichten komen en uzelf verder ontwikkelen?

Schrijf u dan in voor de leergang Bewogen leiderschap in de sport.

Doel
Verruimen en verdiepen van uw blikveld en kennis over leiderschap, uw bewustzijn over uw eigen leiderschapsstijl en het gedrag dat dit teweeg brengt bij anderen. Evenals het versterken van het onderlinge netwerk van sleutelfiguren in de sport om de ambities en verandering in de sport te helpen realiseren. Ons doel is om een doorbraak te realiseren in uw leiderschapsontwikkeling en die van uw collega-deelnemers.

Leerconcept
In een vitale leeromgeving leiderschaps- en managementthema’s theoretisch verdiepen om vervolgens samen de inhoud te vertalen naar mogelijkheden voor uw dagelijkse praktijk. Een evenwichtige mix tussen ‘inspiratie’, ‘ervaren’ en ‘verrijken’, met betekenisvolle ontmoetingen, leren van en met elkaar… en aan de slag met uw persoonlijke ontwikkelopgaven en leerdoelen.

Uitgangspunt voor het leren en samenwerken in de leergang is:

 • ken de wereld en uw omgeving, ken uw vak en ken uzelf!;
 • werkenderwijs leren, lerende wijs werken;
 • een ontdekkingsreis met tal van onderzoeksvragen: wat zijn de cruciale ontwikkelingen en opgaven in de sport, welke leiderschapsreflexen ziet u in uw omgeving en bij uzelf, hoe wilt u uw leiderschap bewust verder ontwikkelen passend bij uw omgeving en hetgeen u wilt bereiken, wat merken anderen daarvan?;
 • theoretische leiderschapsinzichten in samenhang met ervaringsgerichte persoonlijkheids- en leiderschapsvaardigheden;
 • elkaar versterken door intervisie, met elkaar praktijkervaringen uitwisselen en het geven en ontvangen van feedback;
 • inzichten opdoen, reflecteren en doorleven;
 • verbinden van ratio, gevoel, zingeving en doen;
 • leren van klassieke invalshoeken en betekenis geven naar de toekomst;
 • opbouw vanuit de leiderschapselementen: inspireren, leiden en managen;
 • samenwerken en leren vanuit een met elkaar gedeelde ‘spelopvatting’.

Programma
Het programma is een combinatie van 6 inhoudelijke modules van elk 1,5 dag, tussentijdse intervisiesessies in kleinere groepen en een slotdag.

Opbouw en duur van de leergang
De derde editie start in augustus 2019 en heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar. Het programma bestaat uit meerdaagse bijeenkomsten die op bijzondere en inspirerende locaties worden georganiseerd:

Ervaring van deelnemers van de eerdere leergangen
“Het is zo een heel mooie complete leergang. Wat persoonlijke favorieten in willekeurige volgorde: de paarden, feedback opdracht slotdag, de Mossel als locatie, starten met sleutelverhalen waardoor meteen een innige band, Rick en zijn préséance, Pauline Assink, ruimte voor trage inzichten, Max Wildschut macht en gezag en natuurlijk Thirza en haar yoga. De twee dagen incl. overnachting vormen een goede formule en de frequentie is ook goed.” (Joost van Mierlo, (tijdens 1e leergang) hoofd Marketing & Sport Nederlandse Ski Vereniging)

“De leergang is een mooie manier om regelmatig stil te staan bij je eigen functioneren en ontwikkelingen, om betekenisvolle gesprekken met leuke en inspirerende mensen in de sport te hebben en om te snuffelen aan allerlei verschillende inzichten rondom leiderschap.” (Sanne Scholten, voormalig adviseur strategie en beleid bij Rotterdam Sport Support, nu directeur-bestuurder LKCA).

“Nieuwe dierbare en waardevolle relaties, inzichten over mezelf in de relatie naar anderen en vertrouwen om daar ook anders in te opereren, nieuwe kennis en inzichten en triggers om me daar nog verder in te verdiepen. (Pieter Clausing, manager Sportparticipatie KNSchaatsB). “De leergang heeft mij een stuk groei in mijn persoonlijke ontwikkeling gebracht, inzicht in hoe ik mijn toekomst zie en waar ik het beste in mijn kracht sta, theoretische bagage over leiderschap en daarmee samenhangende thema's, een netwerk van hele fijne mensen en veel inzichten over de ontwikkeling van sport en hoe hierin bij te dragen.” (Liesbeth van der Meer, Rotterdam Sportsupport).

Begeleiding en docenten
De moderator van het programma draagt samen met de leergangcoördinator zorg voor een optimale leeromgeving, inzet van begeleiders leidend op hun vakgebied voor de verschillende thema’s en begeleiding van de deelnemers.

Kosten
Is uw organisatie lid van de WOS en/of NOC*NSF, dan betaalt u €3.495,- (BTW vrijgesteld) exclusief verblijfs- en overnachtingskosten. Indien uw organisatie geen lid is betaalt u €4.495,- exclusief verblijfs- en overnachtingskosten.
Verblijfs- en overnachtingskosten worden afzonderlijk gefactureerd op basis van nacalculatie, indicatie €175,- per module op basis van 2-persoonskamer samen met een collega deelnemer.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden tot 1 mei 2019 via deze aanmeldlink. Per leergang worden maximaal 2 personen van dezelfde organisatie toegelaten. Voeg bij uw aanmelding uw CV met toelichtende motivatie (zie inschrijfformulier) toe. Op basis van de voorselectie en het intakegesprek kan de organisatie besluiten u te adviseren een ander traject in te gaan. Dit besluit zal onderbouwd naar u en uw organisatie worden teruggekoppeld.

Mocht u vragen hebben of even willen sparren, neem dan contact op met:

 • Jolina Broesder (M: 06 – 51 31 15 68) voor inhoudelijke vragen;
 • Annelies Tromp (M: 06 – 10 53 12 36) voor algemene, organisatorische vragen.

De Leergang Bewogen leiderschap in de sport is onderdeel van ‘Werken in de Sport’ (de HR-samenwerking van NOC*NSF en sociale partners in de sport: Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport en Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen), mede mogelijk gemaakt door het Arbeidsmarktfonds SamenPresteren. De leergang komt tot stand met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds. NOC*NSF en WOS organiseren de leergang in samenwerking met Dirk van Raalte, Koersmotivator.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven