Sportwerkgever

Gezondheidsbeleid

Met een goed gezondheidsbeleid zorgt een werkgever er voor dat zijn werknemers tevreden zijn en daardoor beter presteren. Als sportorganisatie heeft u daar baat bij. Gezondheidsbeleid is een verzamelterm voor diverse beleidsstukken die vaak al in een organisatie aanwezig zijn.

De WOS hanteert de volgende definitie voor gezondheid:

'Gezondheid bestaat uit een combinatie van fysieke, mentale en sociaal-emotionele aspecten. Om gezondheidsmanagement op de werkvloer toe te passen moet er aandacht besteed worden aan alle drie de bovenstaande onderwerpen. Door een gestructureerde, bij voorkeur integrale aanpak binnen de organisatie wordt de inzetbaarheid van medewerkers verduurzaamd voor een sterke, gezonde sportbranche.'

Hieronder vindt u informatie en tools die kunnen helpen bij het opzetten en uitvoeren van een gezondheidsbeleid.

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn sportorganisatie voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in de organisatie, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Beleidsplannen

Hier kunt u verschillende instrumenten vinden die kunnen helpen bij het opzetten, implementeren en evalueren van een gezondheidsbeleid.

Cao-afspraken

De afspraken over gezond en vitaal, die in de cao zijn gemaakt, worden hier beschreven.

Werkgeverstest

Het is belangrijk dat de vrijwilligers en werknemers die de organisatie draaiende houden, hun werkzaamheden met plezier verrichten. Als dat niet het geval is, raakt u deze waardevolle mensen immers kwijt. Benieuwd hoe uw organisatie er op dit gebied voor staat? Vul dan de werkgevertest in!

Bravo Kompas

Het BRAVO-kompas richt zich op de thema’s bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. 

Best Practices

Hier vindt u verschillende voorbeeldresultaten van een goed gezondheidsbeleid.