Sportwerkgever

RI&E

In de Nederlandse Arbowetgeving staat dat iedere werkgever met minimaal één werknemer in dienst verplicht is om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een vereniging of organisatie in kaart gebracht. De RI&E bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daaruit naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan gebruikt worden voor het oplossen van de risico’s.

Vernieuwde Arbowet en de RI&E

Wat zijn de veranderingen in de Arbowet en wat is hiervan de invloed op de RI&E? Met welke zaken dient u als werkgever rekening te houden? We zetten deze voor u op een rij.

RI&E-regels

Wat zijn de wettelijke regels omtrent de RI&E? Waar moet u op letten bij de uitvoering van een RI&E? Dat kunt u hier vinden.

Sport RIE

Wilt u aan de slag gaan met de Sport RIE? Klik dan hier.

FAQ's

Voor veelgestelde vragen kunt u hier terecht.

Snelstartgids preventiemedewerkers

Preventiemedewerkers houden zich bezig met veilig en gezond werken in hun sportorganisatie. Maar wat zijn precies hun taken? En hoe begin je daarmee? De Snelstartgids voor preventiemedewerkers geeft antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.