Sportwerkgever

Beleidsplannen

Hier kunt u verschillende instrumenten vinden die kunnen helpen bij het opzetten, implementeren en evalueren van een gezondheidsbeleid:

Zevenstappenplan van Raaijmakers en Baart

Dit zevenstappenplan kan als leidraad dienen en kan helpen bij het implementeren van een gezondheidsbeleid.

Organisatieanalyse: 7S-model van McKinsey

Om problemen op te kunnen lossen, moet eerst duidelijk worden hoe de organisatie er op dit moment uitziet en ingericht is. Hiervoor is een organisatiediagnose opgesteld aan de hand van het 7S-model van McKinsey.

Voorbeeld plan

Standaardopzet van een beleidsplan.

Brochures voor het creëren van draagvlak
NISB heeft in samenwerking met TNO twee brochures ontwikkeld die ingaan op het stimuleren van bewegen in bedrijven:

'Meer bewegen kan uw bedrijf winst opleveren'
  en voor MKB-bedrijven.
'Meer bewegen, ook in het kleinere bedrijf'


Bron: NISB

Evaluatie Kompas: instrument voor het evalueren van interventies
Wilt u na afloop van een project evalueren welke effecten u heeft geboekt? Maar weet u niet welk instrument geschikt is om u project te evalueren? Zoek dan via deze site naar de voor u meest geschikte vragenlijst. Alle instrumenten opgenomen in de database zijn in opdracht van NISB door TNO geselecteerd en beoordeeld op kwaliteit. Het Evaluatie Kompas biedt u daardoor een ruime keuze uit kwalitatief goede instrumenten.
Bron: NISB

Presentatie: 'Maak werk van gezondheid'
Deze presentatie geeft informatie aan werkgevers over gezond werk. Waarom is het belangrijk om te werken aan gezondheid? Wat levert een gezonde leefstijl op? U kunt de presentaties inzetten om anderen binnen de organisatie te informeren om het thema gezondheid op het werk te agenderen.

Download opgemaakte presentatie
Download te bewerken presentatie

 

Bron: 'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!