Sportwerkgever

Cao-afspraken

Cao-partijen hebben nadrukkelijk aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Vitaliteitsbeleid zorgt voor fitte werknemers in fysieke, mentale en sociaal-emotionele zin. Het is een gemeenschappelijke ambitie van cao-partijen dat de sportsector een werkomgeving biedt waar werknemers gemotiveerd, gezond en met plezier werken. Werknemers dragen hiervoor uiteraard zelf een grote verantwoordelijkheid, maar ook werkgevers hebben een rol door te faciliteren, heldere afspraken te maken en ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Cao-partijen zullen in de CAO-Sport de ruimte creëren om deze ook door hen zeer gewenste ontwikkeling te ondersteunen.

 1. Wat is het doel voor 2016?
  • de sportsector straalt een aantrekkelijke, gezonde, energieke werkomgeving uit;
  • iedere sportorganisatie voert in overleg met de OR of PVT een gestructureerde, integrale vitaliteits- en gezondheidsaanpak uit;
  • binnen iedere sportorganisatie bestaat de dialoog tussen leidinggevende en werknemer, waarbij het functioneren, de persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en vitaliteit van de werknemers aan de orde komen in relatie tot de organisatiedoelstellingen van de werkgever;
  • een centrale helpdesk is beschikbaar met verschillende instrumenten en faciliteiten die helpen bij het uitvoeren van het vitaliteits- en gezondheidsbeleid;
  • onderzoeken welke instrumenten benodigd zijn of aanvulling behoeven (bijv. uitbreiding van de Arbocatalogus).
 2. Wat was het doel voor 2012?
  • het jaar 2012 benutten om de eerste stappen te zetten naar een centrale helpdesk voor de sportsector met verschillende instrumenten en faciliteiten die helpen bij het uitvoeren van het vitaliteits- en gezondheidsbeleid;
  • een afspraak maken over het huidige cao-artikel 39 lid 4: 'de verplichting om werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid in dienst te houden';
  • RI&E voor de sportsector wordt ge-update met koppeling naar de Arbocatalogus.

Wat staat er nu in de cao?
Artikel 21: Tegemoetkoming ziektekosten;
Artikel 22: Uitkering bij arbeidsongeschiktheid;
Artikel 25: Verhaalsplicht WGA;
Artikel 31: Lid 2, sub J - Verlof voor doktersbezoek;
Artikel 32: Werktijden in verband met werk-privébalans;
Artikel 33: Arbeid en zorgverlof;
Artikel 35: Functionerings- en beoordelingsgesprekken;
Artikel 38: Regeling ongewenst gedrag op de werkvloer;
Artikel 39: Arbeid en gezondheid.

Welke voorzieningen en faciliteiten bestaan er al?

 • collectieve ziektekostenverzekering Zilveren Kruis & VGZ;
 • bedrijfsgezondheidspolis Present;
 • digitale downloadbare RI&E voor de sportbranche;
 • functionering- en beoordelingsgesprekken.

Wilt u meer weten over de CAO-Sport. Klik dan hier.Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!