Sportwerkgever

Verzuim

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer na een dag of twee al weer in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor de werknemers, maar ook voor de werkgever die verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen.

Ziekteverzuim

Als een werknemer ziek is gelden er bepaalde regels waar een werkgever zich aan moet houden. Zo moet een werkgever beleid voeren om er voor te zorgen dat een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Niet alleen de werknemer heeft hier baat bij, maar u als werkgever ook. Hier kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Re-integratie

Als na twee jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden, zal UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij partijen. Onvoldoende inspanning kan leiden tot sancties van UWV.

Na 2 jaar ziekte

Wat zijn de gevolgen als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is? Hier kunt u meer lezen over alles wat met dit onderwerp te maken heeft.

Sportongeval

Sporten is gezond, maar sporten kan ook leiden tot blessures die het werken voor korte of lange tijd onmogelijk maken. Voor de regelingen rondom verzuim en re-integratie maakt dit niets uit. Wat de mogelijkheden van de werkgever in relatie sport en werk zijn leest u hier.