Sportwerkgever

Psychosociaal

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en te hoge of juist te lage werkdruk te voorkomen, maar ook de werknemers zelf dragen verantwoordelijkheid hiervoor.

Onder psychosociale belasting worden situaties verstaan die ernstige vormen van stress kunnen veroorzaken. Werkgevers zijn verplicht om een actief arbobeleid te voeren om psychosociale belasting op het werk tegen te gaan.

Aanpak psychosociale belasting
Het beleid van organisaties tegen psychosociale belasting moet onderdeel zijn van dagelijkse gang van zaken. Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie bepalen organisaties hoe ze psychosociale belasting aanpakken. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld een protocol tegen ongewenste omgangsvormen vaststellen, een vertrouwenspersoon benoemen, een klachtencommissie instellen of een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen. Op deze pagina vindt u meer informatie over verschillende vormen van psychosociale belasting.

Werkdruk

Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. In de kaders hieronder kunt u lezen wat werkdruk precies is en u kunt lezen over maatregelen om werkdruk te voorkomen.

Psychische klachten

Een somber gevoel, gebrek aan plezier in het werk en prikkelbaarheid kunnen wijzen op psychische klachten, zoals een beroepsgebonden depressie en overspannenheid. Stress of ingrijpende gebeurtenissen op het werk zijn mogelijke oorzaken.

Seksuele intimidatie

Eén op de tien werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan was verwacht. Werkgevers zijn dan ook verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen.

Agressie en geweld

Agressie en intimidatie komen helaas ook op de werkvloer voor. Het kan gaan om fysieke of verbale agressie. Hier leest u wat er precies verstaan wordt onder agressie en intimidatie en kunt u maatregelen vinden die helpen bij het voorkomen van agressie en geweld.

Pesten

Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk, waarvan 100.000 zelfs op structurele basis. Behoorlijk ingrijpend dus. Wat is pesten? Wat zijn de gevolgen en wat voor maatregelen kunt u nemen?

Discriminatie

Wetten tegen discriminatie, verschillende vormen van discriminatie, maatregelen tegen discriminatie. Hier kunt meer lezen over dit onderwerp.

Zelftest werkgever

Te hoge werkdruk en ongewenst gedrag kunnen werkstress veroorzaken. Kijk of u genoeg doet om dat te voorkomen.