Sportwerkgever

Ziekteverzuim

Als een werknemer ziek is gelden er bepaalde regels waar een werkgever zich aan moet houden. Zo moet een werkgever beleid voeren om er voor te zorgen dat een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Niet alleen de werknemer heeft hier baat bij, maar u als werkgever ook. In onderstaande kaders gaan we in op alle aspecten die te maken hebben met verzuim en op specifiek verzuim.

Ziekteverzuimregels

Wat zijn de regels rondom ziekteverzuim en wat wordt er van de werkgever verwacht? Dat kunt u hier lezen

Ziekteverzuimbeleid

Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden. Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt.

Kort verzuim

Bij kort verzuim gaat het om ziekteverzuim korter dan acht dagen. Wat kunnen de oorzaken zijn en welke maatregelen kunt u als werkgever nemen? Dat kunt u hier lezen.

Lang verzuim

Wat is lang verzuim en welke gevolgen heeft dat voor de werkgever en de werknemer?

Verzuim na conflict

Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Hier leest u meer over dit onderwerp.