Sportwerkgever

Re-integratie

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

 • re-integratie eerste spoor - de werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever; eventueel in een nieuwe of aangepaste functie;
 • re-integratie tweede spoor - de werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.
 • Re-integratieregels

  Binnen dit kader kunt u lezen wat de belangrijkste regels en stappen zijn in het re-integratietraject.

  Re-integratie eerste spoor

  Bij re-integratie eerste spoor wordt er gekeken of het mogelijk is dat de werknemer weer bij zijn huidige werkgever kan werken. In dit kader wordt uitgelegd wat u als werkgever bij re-integratie eerste spoor moet doen en waar u op moet letten

  Re-integratie tweede spoor

  Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk uit te voeren wegens ziekte en is terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie. Dit heet re-integratie tweede spoor.

  Deskundigen oordeel

  De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Als daarbij een verschil van mening ontstaat over de aanpak of het passende karakter van de functie, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen.