Sportwerkgever

Na 2 jaar ziekte

Wat zijn de gevolgen als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is? Hier kunt u meer lezen over alles wat met dit onderwerp te maken heeft.

WIA

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Lees hier meer over de WIA.

WIA-uitkering

Tijdens de eerste twee ziektejaren zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Als blijkt dat een werknemer toch ziek blijft, ondanks voldoende re-integratie-inspanningen van zowel werkgever als werknemer, kan de werknemer na 104 weken een WIA-uitkering aanvragen. Hier leest u meer over de verschillende uitkeringen.