Sportwerkgever

Agressie en geweld

Agressie en intimidatie komen helaas ook op de werkvloer voor. Het kan gaan om fysieke agressie (schoppen, slaan) of verbale agressie (schelden, discriminatie). Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar veel vaker gaat het om buitenstaanders (bezoekers, klanten). Al deze situaties kunnen leiden tot gezondheidsklachten als angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosomatische klachten. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. In de kaders hieronder kunt u meer informatie vinden over wat agressie en geweld precies inhoudt en u kunt lezen wat u tegen agressie en geweld kunt doen.

Wat is agressie en geweld

In dit kader kunt u lezen wat agressie en geweld precies is, daarnaast wordt ingegaan op de wetgeving die er is op het gebied van agressie en geweld.

Maatregelen

Welke maatregelen kunt u nemen om agressie en geweld te voorkomen? Dat leest u hier.