Sportwerkgever

Werkdruk maatregelen

De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Daarom is het goed om als organisatie een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen, om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.

Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen:

 • pik de signalen vroegtijdig op. Let op extreme vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald;
 • bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Pols of de werknemer zijn werk nog wel aankan;
 • zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt;
 • zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan ook zorgen voor werkdruk;
 • geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden;
 • zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben. Laat ze anders extra opleidingen volgen;
 • geef werknemers cursussen als time management en assertiviteit;
 • zorg voor goede apparatuur om mee te werken en controleer regelmatig op mankementen;
 • zorg ervoor dat collega's kunnen inspringen bij piekdrukte of bij ziekte;
 • zorg ervoor dat medewerkers voldoende kunnen pauzeren;
 • zorg ervoor dat er na een periode van drukte een rustige periode is;
 • een uitgebreider overzicht van technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van werkdruk is te vinden in het Kennisdossier Werkdruk van Arbokennisnet.

Werkdruk in kaart brengen
Werken aan werkdruk begint in de organisatie echter niet bij het kiezen van maatregelen, maar met het vaststellen van de problemen die er zijn. Iedere organisatie zal zelf moeten onderzoeken wat in welke situatie de bronnen voor werkdruk zijn. Vervolgens kunnen daarbij passende maatregelen gezocht worden. Het is raadzaam om eerst in de Arbocatalogus voor de sport te kijken wat daarin staat opgenomen over werkdruk.

Wat kunnen medewerkers zelf doen tegen werkdruk?

 • neem voldoende pauzes, ook als het lijkt alsof daar geen tijd voor is;
 • zorg voor een goede planning van de werkzaamheden;
 • durf nee te zeggen. Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven;
 • beperk overwerk zo veel mogelijk. Bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem dat de werkgever moet oplossen;
 • vraag om hulp. Collega's en leidinggevende zullen niet snel zien dat de werkdruk hoog is;
 • luister naar het eigen lichaam.

Bron: Campagne ikkan van SZW

Klik hier voor de zelftest werkstress: www.werkstresstest.nl

Download tips en 'open deuren' voor direct leidinggevenden (Bron: Stichting Pandora)


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!