Sportwerkgever

Arbotoolbox

In de sportsector zijn naast de Arbocatalogus en het Oplossingenboek al veel instrumenten door sportwerkgevers ontwikkeld die zij in de dagelijkse praktijk toepassen. De instrumenten zijn niet afkomstig van de WOS, maar kunnen u mogelijk wel helpen bij het verder vormgeven van het arbobeleid binnen uw sportorganisatie. Aangezien de instrumenten afkomstig zijn van verschillende organisaties binnen de sport, aanvaarden de sociale partners WOS, FBO, FNV Sport en De Unie geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de instrumenten in deze toolbox.

Risicoanalyse bij wedstrijden (KNBRD)
Arboaspecten binnen reddingsbrigades (KNBRD)
Draaiboek ongewenst gedrag en agressie
Hulp bij schokkende ervaringen (KNBRD)
Arbopreventieve maatregelen stadion (Stadion Feijenoord)
Protocol gedragsregels zwembaden (Samenwerkende Zwembaden)
Regeling ongewenst gedrag (FBO)
Tennis blessurevrij (KNLTB)
Checklist manueel hanteren van lasten
Inrichting beeldschermwerkplekken (KNVB)


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!