Sportwerkgever

Vrijwilligerswijzer

Onder de Vrijwilligerswijzer vindt u informatie om te bepalen wanneer iemand een vrijwilliger is. U kunt dit doen aan de hand van het stroomschema 'bepaal arbeidsrelatie'. Dit kan ook aan het hand van de informatie onder het kader vrijwilligersregeling. U vindt informatie over de regeling en de hoogte van de onkostenvergoedingen die u aan uw vrijwilligers mag betalen. Net als bij werknemers doet u er verstandig aan de afspraken vast te leggen in een vrijwilligersovereenkomst. Om u daarbij te helpen, stelden we een voorbeeldvrijwilligersovereenkomst voor u op.

Vrijwilliger of werknemer?

Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of iemand bij u in dienst is. Deze informatie kan u helpen.

Bepaal arbeidsrelatie

Een sportorganisatie die met een medewerker een overeenkomst sluit die strekt tot het verrichten van activiteiten en/of werkzaamheden, kan deze overeenkomst op verschillende wijzen inrichten. Elke wijze kent verschillende gevolgen op het terrein van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.

Vrijwilligersregeling

Sportorganisaties die hun vrijwilligers willen belonen, kunnen vergoedingen verstrekken die zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. De vergoeding die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk hoeven niet als inkomsten aan de Belastingdienst te worden opgegeven en sportorganisaties zijn geen loonheffing verschuldigd. Hieraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden.

Vrijwilligers FAQ

De WOS geeft veel workshops over de vrijwilligersregeling. Tijdens deze bijeenkomsten worden altijd veel vragen gesteld. Vragen over de hoogte van de vergoedingen, het registreren van die vergoedingen, kerstpakketten, opleidingen, overeenkomsten, et cetera. Deze vragen zijn verzameld en verwerkt tot een FAQ.

Vrijwilligersregistratietool

Na het lezen van de informatie over de vrijwilligers-regeling zult u begrijpen dat het registreren van de vergoedingen aan uw vrijwilligers belangrijk is. De WOS heeft een vrijwilligersregistratietool die u daarvoor kunt gebruiken. Hiermee ziet u in één oogopslag of de vergoedingen aan uw vrijwilligers binnen de fiscale grenzen blijven.

Vrijwilligersovereenkomst

Goed werkgeverschap geldt niet alleen voor uw betaalde werknemers, ook voor uw vrijwilligers kunt u veel betekenen. Als u aan de vrijwilligers een onkostenvergoeding betaalt, dan doet u er aan de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Om u daarbij te helpen, stelden we een voorbeeldvrijwilligersovereenkomst voor u op.

Vrijwilligespelersovereenkomst

Sportorganisaties kunnen hun vrijwilligers belonen met vergoedingen en verstrekkingen die zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. Met andere woorden: sportorganisatie zijn geen loonheffing verschuldigd en vrijwilligers hoeven de vergoeding niet als inkomsten aan de Belastingdienst op te geven. Hieraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden.