Sportwerkgever

Vrijwilligersregistratietool

De registratietool maakt het mogelijk om de vergoedingen en verstrekkingen aan uw vrijwilligers vast te leggen en te toetsen aan de fiscale normen. U kunt per vrijwilliger in één oogopslag zien of u binnen de fiscale grenzen blijft voor het onbelast vergoeden van geld of verstrekkingen in natura aan vrijwilligers.

De tool is gebaseerd op Excel en daarom in de meeste gevallen zonder problemen te gebruiken. Voordat u gebruikmaakt van de registratietool is het verstandig kennis te nemen van het invoegen en verwijderen van vrijwilligers.

Invoegen nieuwe vrijwilliger

Klik op Er verschijnt een nieuw werkblad.
  • Dubbelklik met de linkermuisknop op de tab van het werkblad: de tab wordt donker.
  • Typ de naam van de nieuwe vrijwilliger in en druk op enter.
  • Vul de gegevens van de vrijwilliger in op het werkblad.

U kunt nu per soort vergoeding en per maand bijhouden wat u aan de betreffende vrijwilliger hebt vergoed. Als u de fiscale grenzen overschrijdt, geeft het systeem een waarschuwing. Vanaf dat moment geldt dat de vergoedingen bij het einde van het jaar door middel van een IB 47-melding aan de Belastingdienst moet worden doorgegeven.

Verwijderen vrijwilliger

Ga naar het werkblad van de betreffende vrijwilliger. Dat kan door de pijltjestoetsen te gebruiken of door direct op de tab van de vrijwilliger te klikken.

Klik op
  • Wij adviseren u periodiek een kopie van de registratietool te maken als backup.

Let op!

De registratie van de vrijwilligersvergoedingen valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens en moet in die hoedanigheid ook aan de vereisten van de wet voldoen. U dient daar zelf op toe te zien. De registratietool is bedoeld ter ondersteuning van uw administratie en maakt het eenvoudig(er) de eventuele overschrijding van de  vrijwilligersnormering te kunnen monitoren. De registratietool heeft echter geen algemene fiscale goedkeuring van de Belastingdienst. Wenst u zekerheid te hebben over de aanvaardbaarheid ervan voor uw Belastinginspecteur, stemt u het gebruik dan tevoren af met uw contactpersoon bij de Belastingdienst.

WOS en PGGM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fiscale of andere gevolgen als gevolg van het gebruik van deze registratietool. De sportorganisatie blijft zelf verantwoordelijk voor een definitieve toetsing van de betalingen aan haar vrijwilligers of andere betrokkenen.


Vrijwilligersregistratietool

Kijk voor meer informatie ook eens op de site Sport en belasting van de Belastingdienst.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!