Sportwerkgever

Vrijwilliger of werknemer?

De sport draait op vrijwilligers. Geeft u ze een vergoeding? Dan zijn zij mogelijk bij u in dienst. Is dat het geval, dan moet u ook loonheffingen inhouden. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of iemand bij u in dienst is. De volgende informatie kan u helpen.

Als u mensen in dienst neemt, moet u als sportclub of organisator van sportevenementen aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. U kunt bijvoorbeeld spelers, trainers, verzorgers en ander personeel in dienst nemen. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als werkgever. Over betalingen aan artiesten, beroepssporters of vrijwilligers moet u soms ook loonheffingen betalen. Ook in dat geval moet u zich als werkgever aanmelden. De scheidslijn tussen vrijwilligers en werknemers is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Daarom heeft de Belastingdienst daar informatie over op een rij gezet.

Vrijwilligers bij een sportvereniging
Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor mensen die bij uw vereniging sporten of trainen.

Lees meer over de vrijwilligersregeling en bepaal met behulp van de Regelhulp vrijwilligers of uw medewerker onder deze regeling valt.

Bekijk ook het filmpje over de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst.Werken voor een sportvereniging in dienstbetrekking
Geeft u iemand een vergoeding voor werkzaamheden voor uw vereniging? En valt diegene niet onder de vrijwilligersregeling? Dan moet u bepalen of diegene bij u in dienst is. Dat is het geval als:
  • de werknemer zich heeft verplicht om persoonlijk voor u te werken;
  • u verplicht bent de werknemer loon te betalen voor het werk;
  • tussen de werknemer en u een gezagsverhouding bestaat.
Lees meer over het werken bij een sportvereniging in dienstbetrekking.

Twijfel over een dienstbetrekking? Gebruik een modelovereenkomst
Twijfelt u of er een dienstbetrekking is? Dan kunt u een modelovereenkomst gebruiken. Als u volgens zo'n overeenkomst werkt, weet u zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, en dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Bron: Belastingdienst