Sportwerkgever

In dienst nemen

In de sportsector zijn, naast vrijwilligers, ook veel werknemers aan het werk. Het is belangrijk dat werknemers zich goed voelen en zich blijven ontwikkelen. Dat is goed voor uw werknemers, maar ook goed voor uw organisatie. Op deze pagina vindt u informatie over verschillende onderwerpen waarmee u dat kunt ondersteunen, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het voeren van functioneringsgesprekken en het waarborgen van een veilige werkomgeving. Ook vindt u informatie over aannemen van een nieuwe werknemer en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Tot slot vindt u informatie die betrekking heeft op een aantal specifieke functies.

Bepaal arbeidsrelatie

Een sportorganisatie die met een arbeidskracht een overeenkomst sluit die strekt tot het verrichten van activiteiten en/of werkzaamheden, kan deze overeenkomst op verschillende wijzen inrichten. Elke wijze kent verschillende gevolgen op het terrein van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.

Tips bij in dienst nemen

Het aanstellen van een werknemer is een belangrijke beslissing. Voordat u daartoe overgaat is het belangrijk een aantal vragen voor uzelf te beantwoorden. Wat wordt bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden? Hoe maakt u aan andere betrokkenen duidelijk wat de verwachtingen zijn? Lees verder voor tien tips bij het aanstellen van een werknemer.

Pensioengerechtigde werknemer

De laatste jaren komt het in de sportsector steeds vaker voor dat de werkgever een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst wil houden of nemen. Sociale partners in de sport hebben een brochure gemaakt met informatie over hoe u hier als werkgever een goede invulling aan kunt geven.

NVP Sollicitatiecode

Wilt u als sportorganisatie een nieuwe werknemer aanstellen, dan zult u in de regel een vacature plaatsen. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) ontwikkelde een sollicitatiecode. Deze helpt u de sollicitatieprocedure op een transparante en eerlijke manier te laten verlopen.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.