Sportwerkgever

CAO

In de sportsector bestaat een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Zo bestaat er bijvoorbeeld een CAO Sport en een cao voor sportverenigingen. Hier vindt u informatie over de verschillende cao’s en het antwoord op de vraag of deze cao’s van toepassing zijn op uw sportorganisatie.

CAO Sport

De CAO Sport is een overeenkomst tussen de WOS en de vakbonden FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenverbond waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die gelden bij individuele arbeidsovereenkomsten, die onder de werkingssfeer van de CAO Sport vallen.

Salarisschalen CAO Sport

Een belangrijk onderdeel van de CAO Sport zijn de salarisschalen. Hier vindt u de salarisschalen per 1 januari 2019. Voor de KNVB gelden eigen salarisschalen. Om de functies in te schalen kunt u gebruik maken van de functieniveaumatrix.

Sportverenigingen

Sportverenigingen vallen niet automatisch onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als sportvereniging kunt u natuurlijk besluiten om een cao van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers. Wat u keuzes zijn en hoe u dat regelt, leest u hier.