Sportwerkgever

Belonen

In de CAO Sport 2016-2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Door de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker te stimuleren en te faciliteren wordt het behalen van werkresultaten en organisatiedoelen bevorderd. Daarnaast zijn er stappen gezet om de salariëring meer marktconform te maken.

In de artikelen 12 en 13 van de CAO Sport kunt u lezen wat er is vastgelegd en wat de regels en richtlijnen zijn voor uw beloningsbeleid. Hierna wordt uitvoeriger ingegaan op de mogelijkheden om het gewenste beloningsbeleid van uw sportorganisatie te realiseren. Ter ondersteuning treft u hier bovendien informatie aan over de kern en de inhoud van de varianten, wat de consequenties zijn als u kiest voor een variant en wat u nodig hebt om deze in uw organisatie te implementeren en realiseren.Als hulpmiddel hebben wij een keuzehulp ontwikkeld die u kan helpen bij het kiezen voor de beloningssystematiek die bij uw organisatie past.

Beloningsysteem vaste periodieken

In de CAO Sport 2016-2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. U leest hier meer over een beloningssysteem met vaste periodieken.

Beloningssysteem met variabele periodieken

Binnen de georganiseerde sport is de wens voor meer variabele beloningssystemen al geruime tijd geleden geuit. U leest hier meer over een beloningssysteem met variabele periodieken.

Eigen systeem

In plaats van een beloningssysteem met vaste of variabele periodieken, kunt u ook kiezen voor een ‘eigen’ beloningssysteem. Voor een dergelijk systeem geldt dat het minimaal aan de eisen van de CAO Sport moet voldoen.

Informatieflyers

Om organisaties en medewerkers goed te informeren is een tweetal flyers gemaakt. Eén voor sportwerkgevers en één voor medewerkers. De flyers geven in het kort weer wat de kern is van de beloningsvarianten.

Keuzehulp

Door de vragen in de keuzehulp te beantwoorden krijgt u een beter beeld van welk beloningssysteem geschikt is voor uw organisatie.

Meest gestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de beloningssystemen zoals die worden gehanteerd in de CAO Sport 2016.

Meerkeuzesysteem

Met ingang van 1 januari 2014 is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden als verplichte, technische regeling uit de CAO Sport gehaald. Hiervoor in de plaats is een vrijwillig toepasbare voorbeeldregeling gekomen.