Sportwerkgever

Arbeidsvoorwaarden

Het aantrekken van een beleidsmedewerker, secretaresse, trainer, verenigingsmanager of combinatiefunctionaris betekent dat u moet nadenken over het bedrag dat u per maand wilt betalen en het aantal uren dat iemand voor u gaat werken. Als sportorganisatie kunt u daarnaast te maken krijgen met pensioenvraagstukken. Het is belangrijk om over deze zaken goed na te denken voordat u met de beoogde kandidaat aan tafel gaat zitten. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

Arbeidstijden

De CAO Sport kent een jaarurennorm en een beperking van de arbeidstijden. Hierover kunt u meer lezen in de brochure Jaaruren in de sport. Maar welke regels gelden voor sportorganisaties die de CAO Sport niet volgen?

Jaaruren

Een 9-tot-5-baan past niet goed bij de sport. In de CAO Sport is daarom gekozen te werken met jaaruren. Dat wil zeggen dat de totale arbeidsduur per jaar van een voltijdmedewerker wordt vastgelegd. Werkgever en werknemer kunnen daardoor beter het werkaanbod en de beschikbaarheid op elkaar afstemmen.

Telewerken

Telewerken is een werkvorm waarbij een gedeelte van de arbeid elders dan op de traditionele standplaats wordt verricht. Om u als werkgever te helpen, hebben cao-partijen een modelreglement ontwikkeld.

Proeftijd

Als sportorganisatie kunt u ervoor kiezen een proeftijd in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit is de kans om te bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie en de functie voor de werknemer. Is dat niet het geval, kan de arbeidsovereenkomst binnen de proeftermijn worden opgezegd. Als sportorganisatie bent u wel aan een paar regels gebonden.

Pensioen

Waar voorheen werken bij een sportvereniging een bijbaantje betrof, ontstaan er nu steeds meer parttime en voltijdbanen bij sportverenigingen. Deze groep werknemers heeft er belang bij om pensioen op te bouwen. Wat betekent dat voor uw vereniging?

Conceptreglement telefonie

Hier vind u conceptreglementen, -gebruikersover- eenkomsten en innameregistraties die u kunt gebruiken voor de ter beschikking stelling van een laptop, mobiele telefoon of tablet.

Meest gestelde vragen derde jaar ww

Vragen en antwoorden over de reparatie van het derde jaar WW