Sportwerkgever

Beoordelen

Het meten en evalueren van prestaties hoort bij uitstek bij de sport. Dat geldt echter niet alleen op het sportieve vlak. Ook werknemers leveren een prestatie voor uw sportorganisatie. Het goed meten en evalueren van die prestaties draagt bij aan de kwaliteit van uw sportorganisatie. Het motiveert de werknemer bovendien.

Op deze pagina vindt u informatie over beoordelen en de producten die de WOS heeft ontwikkeld om uw sportorganisatie bij de in- en uitvoering hiervan te ondersteunen. U kunt onder andere gebruik maken van de functieniveaumatrix (voor het indelen van functies en resultaatgerichte functiebeschrijvingen) en u vindt informatie over het sturen op functioneren en sturen op competenties en resultaten.

Systematiek

U kunt hier veel informatie vinden over verschillende systemen van beoordelen, wat u daarvoor nodig heeft en hoe u dat het beste kunt doen.

Planningsgesprek

Het planningsgesprek is een gesprek waarin u en uw medewerker formeel met elkaar afspreken welke uitdagingen in zijn functie de medewerker dat jaar heeft. Afgesproken wordt welke taken, doelen, resultaten en competenties de medewerker moet uitvoeren en behalen.

Functioneringsgesprek

Bij een structurele manier van met uw medewerkers praten over hun functioneren past een tussentijds gesprek waarin verschillende aspecten van het werk kunnen worden geëvalueerd. Een dergelijk gesprek wordt vaak evaluatie-, voortgangs- of functioneringsgesprek genoemd.

Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is zakelijker van aard dan het functioneringsgesprek. Hierbij beoordeelt u de manier waarop uw werknemer zijn functie uitoefent en kijkt u naar zijn prestaties en behaalde doelen in de afgelopen periode. Ook de beloning in de vorm van een bonus of salarisverhoging komt aan bod.

Functieniveaumatrix

De functieniveaumatrix (FNM) is een hulpmiddel om met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. Uw sportorganisatie krijgt zo meer invloed op de functie-indelingen en werknemers krijgen meer inzicht in de criteria daarvoor. U kunt de FNM gebruiken ongeacht of u stuurt op functioneren, competenties en/of resultaat.

Sturen op competenties

De sturing op gedrag en resultaten kan verbeteren door medewerkers te beoordelen, te belonen en hun competenties te helpen ontwikkelen. Belonen kan in de vorm van variabele periodieken.

Sturen op resultaten

Steeds meer organisaties zijn van mening dat het niet zozeer gaat om hoe de medewerker zijn taken uitvoert, maar wat het uiteindelijk oplevert. Functiebeschrijvingen worden daardoor minder detaillistisch. Wilt u aan de slag met resultaatgerichte functiebeschrijvingen, dan vindt u hier informatie over het SMART maken van de resultaatafspraken.