Sportwerkgever

Specifieke functies

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor een aantal specifieke (betaalde) functies bij sportbonden, sportverenigingen en andere landelijke, lokale en provinciale sportorganisaties. Voor directeuren, technisch directeuren, bondscoaches, topsporters en combinatiefuncties heeft de WOS modelovereenkomsten, referentiefuncties en aanvullende informatie ontwikkeld. Voor het op een goede manier naar Nederland halen van buitenlandse spelers, trainers en coaches is ook ondersteunende informatie beschikbaar. Indien gewenst biedt de WOS ondersteuning bij het aanvragen van de juiste vergunningen.

Directeuren

De directeur van een sportorganisatie is uitgezonderd van de werkingssfeer van de CAO Sport. De brochure ‘Advies rechtspositie Directeur van een Sportorganisatie’ geeft een kader waarmee de besturen van sportbonden de contractuele relatie kunnen vormgeven.

Technisch directeuren en bondstrainers

De technisch directeuren en bondstrainers van een sportorganisatie vallen onder de werkingssfeer van de CAO Sport. Om de contractuele relatie vorm te geven vindt u hier informatie en modelovereenkomsten.

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

De combinatiefunctionaris is de bruggenbouwer tussen onderwijs en sport. Sinds de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' in 2007 werd ondertekend, heeft hij op vele verenigingen zijn nut bewezen. Toch zijn er nog veel vragen over deze nieuwe sportwerknemer.

Buitenlandse werknemers

Het is steeds gebruikelijker dat buitenlandse topsporters, trainers en coaches in Nederland werkzaam zijn. Om een buitenlandse sportwerknemer legaal in Nederland arbeid te laten verrichten, zijn de juiste papieren nodig. De WOS ondersteunt sportorganisaties bij het aantrekken en tewerkstellen van werknemers.

Topsporters

Het in dienst nemen van een topsporter of aangaan van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige topsporter betekent dat werkgever en sporter goed na moeten denken over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waaronder beide partijen met elkaar samenwerken. Hier vindt u hierover informatie en een modelovereenkomst.