Sportwerkgever

Ontslag

Het kan gebeuren dat u als werkgever tot de conclusie komt dat het beter is om de arbeidsverhouding met de werknemer te beëindigen. In dat geval heeft u te maken met een aantal spelregels waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden. Wat zijn die spelregels en op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd? Op deze pagina beschrijven we in hoofdlijnen de verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan worden beëindigd:

  • met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);
  • door een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter;
  • door een procedure tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij UWV.

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met BDO.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!

Wederzijds goedvinden

Een werkgever heeft de mogelijkheid een werknemer een voorstel te doen om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder tussenkomst van UWV of de kantonrechter.

Procedure kantonrechter

De werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens veranderingen in de omstandigheden (zoals bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren van de werknemer, een verstoorde arbeidsrelatie).

Procedure UWV

Een werkgever kan een ontslagvergunning bij UWV aanvragen om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. In deze procedure moet UWV overtuigd worden van de noodzaak van het ontslag, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen.