Sportwerkgever

Tips bij in dienst nemen

Steeds meer sportorganisaties hebben professionele krachten in dienst. In veel gevallen ter ondersteuning van de vrijwilligers. Voordat een nieuwe werknemer kan worden aangesteld, moeten de nodige vragen worden beantwoord. Wat wordt de aard van de werkzaamheden? Hoe maak je voor alle partijen duidelijk wat de verwachtingen zijn? Welke cao geldt er? Hieronder tien tips bij het aanstellen van een werknemer.

TIP 1. Slagkracht 
Zie de werknemer niet als ‘extra werk’, maar als een versterking (en ontlasting van de positie van de vrijwilligers) binnen de organisatie. Het aannemen van een professionele kracht kan de slagkracht van de organisatie juist vergroten. 

TIP 2. Takenpakket
Bespreek samen met de werknemer het takenpakket en stel een functieprofiel op. De functie-inhoud van de werknemer is zeer afhankelijk van de wensen en de situatie van een organisatie. Waar de ene werknemer wordt aangenomen voor het geven van (beleids-)adviezen en ondersteuning van het bestuur, heeft een andere organisatie meer behoefte aan een ondernemende werknemer met een sporttechnische of beheerderrol. 

TIP 3. Functieprofiel 
Voor organisaties die willen starten met een werknemer vormt het functieprofiel een belangrijk instrument. Het helpt namelijk om, voorafgaande aan de werving en selectie, als bestuur goed te overwegen en te bepalen welke rollen de toekomstige werknemer moet vervullen. Hieruit vloeien tevens de competenties voort die de organisatie nodig heeft en zoekt in een werknemer. Met dit profiel voor ogen kan tijdens de werving en selectie veel beter worden beoordeeld of een kandidaat geschikt is voor de baan. Het functieprofiel is ook een uitstekende ingang voor het voeren van een functioneringsgesprek. 

TIP 4. Arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
Voor leden van de WOS geldt dat zij gehouden zijn aan de CAO Sport. Andere sportorganisaties, zoals sportverenigingen, moeten ten minste een minimumpakket aan arbeidsvoorwaardelijke afspraken regelen. Bij een fulltimedienstverband is het raadzaam de CAO Sport toe te passen. Deze cao is een sportspecifieke cao, met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Daarnaast kent de CAO Sport een pensioenvoorziening. 

TIP 5. Afspraken 
Maak goede en heldere afspraken met de werknemer over de omgangsregels binnen de organisatie, waaraan ook de werknemer zich moet houden. 

TIP 6. Inwerken 
Trek in het begin tijd uit om de werknemer wegwijs te maken in de organisatie. Maak vooraf heldere afspraken over de begeleiding, zodat de werknemer gerichte ondersteuning krijgt. Het is raadzaam iemand (bv. een bestuurslid) aan te wijzen die affiniteit heeft met het takenpakket en over voldoende tijd beschikt zodat deze als contactpersoon voor de werknemer kan fungeren. 

TIP 7. Meerwaarde duidelijk maken 
Voor sportverenigingen die een verenigingsmanager of combinatiefunctionaris in dienst willen nemen, is het raadzaam een informatieavond voor de vrijwilligers en leden van de vereniging te organiseren om zo de meerwaarde van de werknemer duidelijk te maken. Dit is vooral van belang als voor het eerst een werknemer in dienst wordt genomen. Op deze manier laat u zien dat u veel waarde hecht aan uw vrijwilligers en dat de komst voor de werknemer voor hen van belang is. U geeft daardoor ook meer status aan de komst van werknemer. 

TIP 8. Voortgang 
Bespreek regelmatig de voortgang van het werk (kan informeel, bijvoorbeeld iedere week samen even in een halfuurtje de week doorlopen) om zodoende de werknemer optimaal te laten functioneren. Het is raadzaam om eenmaal per (half)jaar een formeler functioneringsgesprek te houden. Het is goed om hierover zowel mondeling als schriftelijk afspraken te maken met de werknemer.   

TIP 9. Samenwerken 
Bekijk de mogelijkheden tot samenwerking met andere sportorganisaties. Maak ook gebruik van deskundige organisaties zoals de Werkgevers in de Sport (WOS), NOC*NSF of (in geval van een sportvereniging) een sportbond, een lokale sportraad of een sportservicebureau. 

TIP 10. Zoek informatie 
Gebruik de beschikbare informatie die er nu al binnen de sportwereld beschikbaar is. Denk aan de instrumenten, modelcontracten en -regelingen op deze website!  


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!