Sportwerkgever

Pensioengerechtigde werknemer

Werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is nog niet vanzelfsprekend. Veel regelingen zijn er zelfs op afgesteld dat medewerkers het werkende leven afsluiten, zodra zij recht op AOW hebben. De laatste jaren komt het in de sportsector echter steeds vaker voor dat de werkgever een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst wil houden of nemen.

In de praktijk blijkt dat beide partijen vervolgens op zoek zijn naar een goede manier om aan deze wens invulling te geven. U vindt hier informatie over de verschillende mogelijkheden en knelpunten waarmee u als werkgever te maken krijgt.

Relevante bepalingen cao

Welke afspraken in de CAO Sport hebben betrekking op medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt? Lees hier meer.

Einde dienstverband

Uw medewerker bereikt de pensioengerechtigde leeftijd. Eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch? En wat zijn de regels als de medewerker bij u blijft werken?

Werken tot en na pensioengerechtigde leeftijd

Het is ook mogelijk dat u de arbeidsrelatie met uw medewerker die met pensioen gaat wilt voorzetten. Met welke regels heeft u dan te maken?

Arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden dezelfde bepalingen uit de CAO Sport als voor jongere medewerkers voor wat betreft, salaris, functie-indeling, vakantie en verlof. Bij pensioengerechtigde werknemers is het raadzaam om goed te kijken naar de bepalingen omtrent loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie.

Sociale verzekering

Heeft of neemt u een medewerker in dienst die de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, dan is de volgende informatie op het gebied van sociale verzekeringen van belang.