Sportwerkgever

Modelcontracten leden

De WOS heeft een aantal modelcontracten speciaal voor sportorganisaties gemaakt, waarvan u kunt gebruikmaken. De modellen zijn algemene, standaardmodellen. Het is raadzaam om eerst de algemene informatie over arbeidsovereenkomsten te lezen, voordat u naar de modelovereenkomsten gaat.

Van belang is of uw organisatie onder de CAO Sport valt. Mocht dat niet het geval zijn, maar u kiest er wel voor een cao te volgen, dan kan/moet er in bepaalde gevallen andere bepalingen worden opgenomen. Neem bij twijfel over de juiste invulling en/of afspraken contact met de WOS-helpdesk via de button rechtsonder.

Voorbeeldcontract
Onder elk kader treft u een voorbeeldcontract aan, met daarbij de mogelijkheid om het contract in een Word-document te downloaden. 

Modelovereenkomst (on)bepaalde tijd

Met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt u een werknemer voor een bepaalde periode, een bepaald project of bij tijdelijke vervanging van een zieke werknemer aanstellen. Het geeft uw vereniging de gelegenheid te beoordelen of de werknemer bij u past en over de juiste capaciteiten beschikt.

Met uitgestelde prestatieplicht (leden)

In het geval uw vereniging een werknemer regelmatig wil oproepen en tussen die verschillende oproepen in de meeste gevallen minder dan drie maanden zit, dan kunt u het beste gebruikmaken van de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Flexibele bepaalde tijd (leden)

Wanneer wel bekend is hoeveel uur een werknemer per maand of jaar moet werken, maar nog niet wanneer, dan is de flexibele arbeidsovereenkomst een optie. Dit kan ook een min/max-contract zijn en ook voor bepaalde tijd!

Flexibel onbepaalde tijd (leden)

Wanneer wel bekend is hoeveel uur een werknemer per maand of jaar moet werken, maar nog niet wanneer, dan is de flexibele arbeidsovereenkomst een optie. Dit kan ook een min/max-contract zijn. Dit kan ook voor onbepaalde tijd!

Voorovereenkomst (leden)

In een voorovereenkomst wordt afgesproken dat in de toekomst één (of meer) arbeidsovereenkomsten worden aangegeven. Het is een soort van intentieverklaring, waarbij in de regel meer dan drie maanden tussen oproepen zit. Het staat u vrij om werk aan te bieden en de werknemer om het werk te accepteren.

Bepaalde tijd bij voorovereenkomst (leden)

Accepteert een werknemer met wie u een voorovereenkomst hebt afgesloten uw aanbod om te komen werken, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst. U treft hier een modelovereenkomst dat u in dat geval kunt gebruiken.