Sportwerkgever

Modelcontracten sportverenigingen

De WOS heeft een aantal modelcontracten speciaal voor sportverenigingen gemaakt, waarvan u kunt gebruikmaken. Alle modellen zijn algemene, standaardmodellen. In een aantal gevallen zijn ook, in samenwerking met de betreffende sportbond, sportspecifieke modelovereenkomsten gemaakt. Het is raadzaam om eerst de algemene informatie over arbeidsovereenkomsten te lezen, voordat u naar de modelovereenkomsten gaat.

Van belang is ook dat een sportvereniging die zelf, rechtstreeks, werknemers in dienst neemt, niet valt onder een cao. Als u ervoor kiest een cao te volgen, dan kan/moet er in bepaalde gevallen andere bepalingen worden opgenomen. Neem bij twijfel over de juiste invulling en/of afspraken contact met de helpdesk via de button rechtsonder.

Voorbeeldcontract
Onder elk vakje treft u een voorbeeldcontract aan, met daarbij de mogelijkheid om het contract in een Word-document te downloaden. Wanneer u met de muis over de blauwe voetnoten gaat, verschijnt een toelichting op het tekstgedeelte. We raden u aan eerst de onlinetekst te bestuderen alvorens met het Word-document aan de slag te gaan!Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!

Modelarbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt u een werknemer voor een bepaalde periode, een bepaald project of bij tijdelijke vervanging van een zieke werknemer aanstellen. Het geeft uw vereniging de gelegenheid te beoordelen of de werknemer bij u past en over de juiste capaciteiten beschikt.

Modelarbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd neemt u iemand in vaste dienst. Dat geeft de werknemer meer zekerheid. De arbeids overeenkomst zal niet van rechtswege eindigen door het verstrijken van een periode of afronden van een project. Beëindiging vindt in de regel in onderling overleg plaats of d.m.v. een ontslagvergunning UWV.

Voorovereenkomst (sv)

In een voorovereenkomst wordt afgesproken dat in de toekomst één (of meer) arbeidsovereenkomsten worden aangegeven. Het is een soort van intentieverklaring, waarbij in de regel meer dan drie maanden tussen oproepen zit. Het staat u vrij om werk aan te bieden en de werknemer om het werk te accepteren.

Bepaalde tijd bij voorovereenkomst (sv)

Accepteert een werknemer met wie u een voorovereenkomst hebt afgesloten uw aanbod om te komen werken, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst. U treft hier een modelovereenkomst dat u in dat geval kunt gebruiken.

Met uitgestelde prestatieplicht (sv)

In het geval uw vereniging een werknemer regelmatig wil oproepen en tussen die verschillende oproepen in de meeste gevallen minder dan drie maanden zit, dan kunt u het beste gebruikmaken van de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Flexibel bepaalde tijd (sv)

Wanneer wel bekend is hoeveel uur een werknemer per maand of jaar moet werken, maar nog niet wanneer, dan is de flexibele arbeidsovereenkomst een optie. Dit kan ook een min/max-contract zijn. Dit kan ook voor bepaalde tijd!

Flexibel onbepaalde tijd (sv)

Wanneer wel bekend is hoeveel uur een werknemer per maand of jaar moet werken, maar nog niet wanneer, dan is de flexibele arbeidsovereenkomst een optie. Dit kan ook een min/max-contract zijn. Dit kan ook voor onbepaalde tijd!