Sportwerkgever

CAO Sport

De CAO Sport is een overeenkomst tussen de WOS en de vakbonden (FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenbond), waarin zij arbeidsvoorwaarden hebben vastgelegd die bij de individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. De bepalingen die de arbeidsvoorwaarden regelen maken dan automatisch en dwingend deel uit van de individuele arbeidsovereenkomsten die onder de werkingssfeer van artikel 2 van de CAO Sport vallen.

Van belang is daarnaast dat de arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Sport minimumvoorwaarden zijn. Een bepaling in een individuele arbeidsovereenkomst die voor een werknemer gunstiger is dan de betreffende cao-bepaling is toegestaan (gunstigheidsbeginsel). Een arbeidsvoorwaarde die in negatieve zin afwijkt van de CAO Sport is nietig.

Vrijwillige aansluiting CAO Sport door ongebonden werkgever
Vrijwillige aansluiting bij de CAO Sport is mogelijk voor niet-leden zoals sportverenigingen en organisaties in aanverwante sectoren die niet vallen onder de werkingssfeer van de CAO Sport. De werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat op hun arbeidsverhouding de CAO Sport van toepassing is, terwijl de werkgever niet aan de CAO Sport noch aan enig andere cao gebonden is. Bij een dergelijk beding (incorporatiebeding) in de arbeidsovereenkomst ontstaat een contractuele aanspraak tussen partijen op de toepassing van de CAO Sport. Mocht een dergelijk incorporatiebeding worden overwogen, dan is het raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen. U kunt hiervoor contact opnemen met de WOS.

CAO Sport 1-1-2019 t/m 31-12-2020

CAO Sport-salarisschalen


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!