Sportwerkgever

Sportverenigingen

Sportverenigingen vallen niet automatisch onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als sportvereniging kunt u natuurlijk besluiten om een cao van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers. Wat u keuzes zijn en hoe u dat regelt, leest u hier.

CAO Sport
De CAO Sport geldt niet voor alle werknemers in de sport. Deze cao is van toepassing op werknemers van sportbonden en werknemers van andere WOS-leden. Werknemers bij sportverenigingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze cao. 

Cao voor sportverenigingen  
De term 'cao voor sportverenigingen' is niet volledig. Deze cao is afgesloten met organisaties die personeel ‘detacheren’ bij verenigingen (sportservicebureaus) en geldt alleen voor die werknemers die via één van deze organisaties bij een sportvereniging werken. Het voordeel van deze constructie is dat het formele werkgeverschap is onder gebracht bij de sportservicebureau. Inmiddels kunt u kiezen tussen de cao voor sportverenigingen met én zonder pensioen. 

Geen cao voor werknemers sportvereniging? 
Voor werknemers die rechtstreeks bij sportverenigingen in dienst zijn, zijn er dus géén arbeidsvoorwaarden vastgelegd op collectief niveau. Als werkgever kunt u natuurlijk besluiten om een cao van toepassing te verklaren op arbeidsovereenkomsten die u met uw werknemers sluit. Wanneer u aan uw medewerkers een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket wilt aanbieden, adviseren wij u gebruik te maken van de CAO Sport. In de CAO Sport is de mogelijkheid van flexibele werktijden en pensioenopbouw opgenomen. U kunt het onderstaande artikel in uw arbeidsovereenkomst opnemen als u de CAO Sport wil toepassen: 

Voorbeeld Artikel CAO Sport  
Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO Sport van toepassing. Een exemplaar van de CAO Sport is aan werknemer ter beschikking gesteld. De meest actuele versie van de CAO Sport is tevens gepubliceerd op de website van de Werkgevers in de Sport: www.sportwerkgever.nl.

CAO voor Sportverenigingen
CAO voor Sportverenigingen met pensioen 
Artikel Toepassen cao door sportverenigingen SPORT Bestuur & Management 2-2011


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!