Sportwerkgever

Salarisschalen CAO SportCAO Sport salarisschalen per 1 januari 2019

SCHALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Functiegroep

0
98
99
133
134
168
169
203
204
243
244
283
284
323
324
363
364
408
409
453
454
498
499
548
549
598
599
648
 
Aanvangsalaris

1616*

1733

1779

1855

2039

2177

2328

2561

2851

3151

3627

3965

4483

5158

Eindsalaris

1999

2126

2416

2625

2830

3053

3291

3662

4115

4623

5156

5566

6227

7319

* Het aanvangssalaris is aangepast aan het wettelijk minimumloon. Dit wordt halfjaarlijks aangepast op 1 januari en 1 juli.


CAO Sport salarisschalen per 1 januari 2020

SCHALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Functiegroep

0
98
99
133
134
168
169
203
204
243
244
283
284
323
324
363
364
408
409
453
454
498
499
548
549
598
599
648
 
Aanvangsalaris

1649*

1768

1815

1893

2080

2221

2375

2613

2909

3215

3700

4045

4573

5262

Eindsalaris

2039

2169

2465

2678

2887

3115

3357

3736

4198

4716

5260

5678

6352

7466

* Het aanvangssalaris mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Participatiewet
Voor de werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (wml) maar die wel de mogelijkheid tot arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, is een aparte salarisschaal naast het bestaande salarisgebouw in de CAO Sport opgenomen.

De salarisschaal begint op 100% wettelijk minimumloon en eindigt op maximaal 120% daarvan.

Tot 1 juli 2019 geldt onderstaande schema.

Participatieschaal 2019
Aanvangssalaris 1616
Eindsalaris 1940


Salarisschalen KNVB per 1 januari 2019

SCHALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Functiegroep

0
98
99
133
134
168
169
203
204
243
244
283
284
323
324
363
364
408
409
453
454
498
499
548
549
598
599
648
 
Aanvangsalaris 1886* 1905 1924 2020 2156 2353 2572 2879 3250 3495 3840 4235 4843 5630
Eindsalaris 2049 2087 2186 2350 2568 2869 3216 3691 4277 4722 5333 6047 6920 8043
*Het aanvangssalaris mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.


Salarisschalen KNVB per 1 januari 2020

SCHALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Functiegroep

0
98
99
133
134
168
169
203
204
243
244
283
284
323
324
363
364
408
409
453
454
498
499
548
549
598
599
648
 
Aanvangsalaris 1924* 1944 1963 2061 2200 2401 2624 2937 3315 3565 3917 4320 4940 5743
Eindsalaris 2090 2129 2230 2397 2620 2927 3281 3765 4363 4817 5440 6168 7059 8204
*Het aanvangssalaris mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.


Participatiewet
Voor de werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (wml) maar die wel de mogelijkheid tot arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, is een aparte salarisschaal naast het bestaande salarisgebouw in de CAO Sport opgenomen.

De salarisschaal begint op 100% wettelijk minimumloon en eindigt op maximaal 120% daarvan.

Tot 1 juli 2019 geldt onderstaand schema:

Participatieschaal 2019
Aanvangssalaris 1616
Eindsalaris 1940


Salarisschaal CAO Sport 2019 en 2020


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!