Sportwerkgever

Pensioen

In de CAO Sport is de pensioenvoorziening geregeld via de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit houdt in dat de werkgever een pensioen voor de werknemers moet realiseren. Niet elke sportorganisatie valt onder de verplichtstelling. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportverenigingen. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de pensioenregeling en de verplichtstelling. U kunt zelf bekijken hoe u het pensioen voor uw werknemers kunt regelen en meer informatie vinden over PFZW en haar uitvoeringsorganisatie PGGM.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verant-woordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioen-vermogen van de sportsector. In het uitgebreide pensioenpakket is het ouderdomspensioen geregeld, maar ook een pensioen voor nabestaanden en een verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u weten wat het PFZW u en uw medewerkers biedt? Lees dan verder.

Stroomschema Pensioen

Bent u als sportorganisatie verplicht het pensioen te regelen via PFZW? Kunt u misschien zelf ervoor kiezen om het pensioen onder te brengen bij PFZW? Bent u verplicht voor al uw werknemers pensioen te regelen? Aan de hand van dit stroomschema krijgt u antwoord op al uw vragen.

Verplichtstelling per 1 januari 2018

Sociale partners betrokken bij de de verplichtstelling sport in de pensioenregeling van PFZW hebben de werkingssfeer van de verplichtstelling beperkt. U kunt hier lezen welke functies per 1 januari 2018 niet onder de verplichtstelling vallen en welke gevolgen dit voor de werknemer en voor u als werkgevers heeft.