Sportwerkgever

Functieniveaumatrix

De functieniveaumatrix (FNM) is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk.

Waaruit bestaat de FNM? 
De FNM bestaat uit functieniveaukarakteristieken. Per functiefamilie (bijvoorbeeld financieel, sporttechnisch, sportmedisch) worden van hoog naar laag niveaubepalende elementen beschreven waaraan een functie moet voldoen om in een bepaalde functiegroep ingedeeld te kunnen worden. Deze niveaubepalende elementen geven het 'karakter' van de functie weer.  

Verschillende ingangen 
De matrix kent verschillende ingangen: functiefamilie en functieniveau. De functiefamilies zijn de 'functiesoorten' die voorkomen in de sportsector. Het is mogelijk een keuze te maken voor functies bij sportverenigingen, bij andere sportorganisaties of voor beide. De functieniveaus zijn gekoppeld aan de salarisschalen behorende bij de CAO Sport. 

Meerwaarde van FNM 
De meerwaarde van de FNM is dat: 

  • alle referentiefuncties in één matrix staan, zowel functies bij sportorganisaties die lid zijn van de WOS als functies binnen sportverenigingen;
  • gebruikers op één plek functies kunnen vergelijken, functiebeschrijvingen met competentieprofielen en een resultaatkolom kunnen vinden; 
  • het management of bestuur van de sportwerkgever hiermee meer invloed op de functie-indelingen kan krijgen en werknemers meer inzicht kunnen krijgen in de criteria voor de functie-indelingen. 

Klik hier om naar de functieniveaumatrix te gaan

De WOS kan u ondersteunen bij het gebruikmaken van de FNM. Ook helpen wij u graag door uw functiebeschrijvingen en functiewaarderingen te toetsen (een second opinion).

 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!