Sportwerkgever

Sturen op competenties

Competenties vormen een waardevol middel voor de ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie. Door competenties mee te nemen in de gesprekscyclus kunt u meer inzicht krijgen in de individuele bijdrage aan organisatiedoelstellingen en het realiseren daarvan.

Competenties

Competenties worden gebruikt om inzichtelijk te maken welke kwaliteiten in een bepaalde functie van een medewerker worden verwacht. Dit helpt bij het beoordelen van kandidaten in een sollicitatieprocedure maar ook bij de ontwikkeling van medewerkers die reeds bij u in dienst zijn, hun functies en uw organisatie.

Competentiebibliotheek

In de competentiebibliotheek zijn 19 competenties beschreven, die u kunt gebruiken bij het vaststellen van de competenties van uw medewerker(s). Elke competentie kent een definitie en is beschreven in 4 ontwikkelingsstappen.