Sportwerkgever

Sturen op resultaten

Een belangrijk onderdeel van sturen op resultaten is het maken van resultaatafspraken met uw medewerker. Resultaatafspraken kunnen gemaakt worden als onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus. Een goede resultaatafspraak is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART).

Synoniemenlijst

Een handig hulpmiddel bij het sturen op resultaten kan de synoniemenlijst zijn. Daarin vindt u verschillende mogelijke bewoordingen voor resultaten die u met uw medewerker wilt afspreken. Gebruik de synoniemen om ervoor te zorgen dat u en uw medewerker een helder beeld hebben van de te behalen resultaten en vervolgens de afspraken zo SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) mogelijk op papier te zetten.

SMART-afspraken

Een handig hulpmiddel bij het opstellen van resultaatafspraken kunnen voorbeelden van SMART-afspraken zijn. Deze voorbeelden kunt u gebruiken om met de medewerker aan het begin van het jaar resultaatafspraken te maken.

SMART-doelen

Belangrijk is dat u doelen SMART formuleert. Meer informatie over SMART-doelen is beschikbaar.