Sportwerkgever

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Gezien de succesvolle inzet van combinatiefuncties op en rond de school, bij de sportverenigingen en in de cultuursector, geïnitieerd door het ministerie van OCW en het ministerie van VWS, heeft de minister van VWS besloten meer combinatiefuncties te realiseren die met een verbrede inzet nog meer mensen kunnen laten sporten en bewegen in de buurt. Deze functies worden ‘buurtsportcoaches’ genoemd.

2.900 buurtsportcoaches gaan/zijn actief aan de slag. Dit is inclusief de huidige combinatiefuncties. Gemeenten ontwikkelen beweegaanbod samen met de relevante lokale partijen en netwerken, zoals jeugd- en welzijnsinstellingen, eerstelijnsgezondheidszorg, sportaanbieders et  cetera. De buurtsportcoach zal dit aanbod daadwerkelijk vormgeven en/of uitvoeren in de buurt. Doordat deze zowel werkzaam is bij een sport- of beweegaanbieder als in ten minste één andere sector, draagt hij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is:
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk –  of in elk geval voor een substantieel deel  – te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit ten minste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Buurtsportcoach

Het werkgeverschap van de buurtsportcoaches kan op verschillende manieren geregeld worden. Hier vindt u informatie en adviezen over het werkgeverschap van de buurtsportcoaches. Er staan verder verwijzingen naar de handreikingen en modellen voor de werkgevers van de buurtsportcoaches.

Beloningsmatrix

De Landelijke Taskforce Combinatiefuncties ontwikkelde in haar eindrapportage verschillende functieprofielen. Deze kunnen sportverenigingen als basis gebruiken voor de aanstelling van een combinatiefunctionaris. De sportsector streeft ernaar zoveel mogelijk uitvoerende functies te creëren.

Aansprakelijkheid

De WOS krijgt steeds meer vragen over aansprakelijkheid, vooral in verband met combinatiefunctionarissen. Wie is wanneer aansprakelijk? Hoe kunt u ervoor zorgen dat alles goed geregeld is? Zit u ook met deze vragen, lees dan verder.

Btw en buurtsportcoaches

De combinatiefunctionaris en de buurtsportcoach dragen eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. Zij hebben sinds 2007 al op vele (sport)verenigingen hun nut bewezen. Toch zijn er nog veel vragen over (het werkgeverschap van) deze nieuwe sportwerknemer.