Sportwerkgever

Overeenkomst onbepaalde tijd

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt, is de arbeidsovereenkomst ‘automatisch’ voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergunning van UWV is vereist en de opzegtermijn in acht moet worden genomen.

 In een aantal gevallen gelden deze eisen niet. Denk aan:

  • ontslag in onderling overleg, mits beide partijen het daar uitdrukkelijk over eens zijn;
  • ontslag tijdens de proeftijd;
  • ontslag op staande voet.

Soms wordt er onderscheid gemaakt in de afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met een ‘vast’ contract en werknemers met een ‘tijdelijk’ contract. Volgens de wet gelijke behandeling mag dat niet, tenzij het objectief gerechtvaardigd is. Neem voor meer informatie contact op via de helpdeskbutton rechtsonder op deze pagina.

Modelcontract voor onbepaalde tijd (voor leden)

Modelcontract voor onbepaalde tijd (voor sportverenigingen)


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!