Sportwerkgever

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim twee miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn, waar ook de sportsector onder valt.

In het pensioenpakket is het ouderdomspensioen geregeld, maar ook een pensioen voor nabestaanden en een verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Verder heeft PFZW nog veel meer te bieden. Aan de hand van het document Keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling kunt u uw medewerkers informeren over de flexibiliteit binnen de pensioenregeling.

Wat biedt Pensioenfonds Zorg en Welzijn u en uw medewerkers?
Als werkgever kunt u op het werkgeversportaal van PFZW, Onlinedesk, uw pensioenadministratie doen. U kunt bijvoorbeeld de dienstverbandgegevens van uw medewerkers inzien en wijzigen, facturen inzien en facturen en jaaroverzichten downloaden. U kunt op de site van het pensioenfonds de premie berekenen voor uw medewerkers.
De e-nieuwsbrief voor werkgevers brengt u minimaal acht keer per jaar op de hoogte van de pensioenontwikkelingen en de administratieve procedures.

Krijgt u een nieuwe werknemer
Hebt u een vraag van een medewerker over de pensioenregeling of wilt u zelf het pensioen of een specifiek onderdeel daarvan onder de aandacht brengen? Klik dan op: Hulp bij uw medewerkers informeren. Hier vindt u bijvoorbeeld een flyer voor nieuwe medewerkers.

Flexibele pensioenregeling
PFZW biedt voordelen voor zowel uw medewerkers als voor uzelf. Het pensioenfonds heeft een uitgebreid pensioenpakket met een flexibele pensioenregeling. Uw medewerkers kunnen het opgebouwde pensioen toesnijden op hun eigen wensen. Zo is het onder andere mogelijk om ouderdomspensioen en partnerpensioen te ruilen, pensioen naar voren te halen of uit te stellen. Uw medewerkers ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Hiermee krijgen zij inzicht in hun persoonlijke pensioensituatie. 

Pensioenplanner
In de Pensioenplanner kunnen uw medewerkers stap voor stap hun eigen pensioenplan maken. Ze kunnen zelf diverse situaties uitproberen en zien direct wat de gevolgen zijn voor hun pensioen. Bent u met een medewerker in gesprek over de mogelijkheden eerder met pensioen te gaan, dan kun u bij dat gesprek gebruik maken van de Informatiekaart stoppen met werken van PFZW.

Hoe sluit ik mijn sportorganisatie aan bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn?
Als u zich wilt aansluiten bij PFZW of meer informatie wilt, neem dan contact op met de Werkgeversdesk van PFZW op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur op 030 277 33 22. Uw aanvraag wordt onder andere beoordeeld op uw kernactiviteiten en cao-regeling. Nadat u bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn bent aangesloten, krijgen u en uw medewerkers uitgebreide informatie over het pensioenpakket.

PGGM
PGGM is de uitvoeringsorganisatie voor collectieve pensioenregelingen in de sector zorg en welzijn én vermogensbeheerder voor pensioenfondsen. De pensioenregeling en het vermogensbeheer van Pensioenfonds Zorg en Welzijn wordt uitgevoerd door PGGM. PGGM is een coöperatie waarvan je lid kunt worden. 

Wat biedt PGGM uw medewerkers?
Als uw medewerkers deelnemen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, kunnen zij ook lid worden van PGGM. Het lidmaatschap biedt voordeel. Denk hierbij aan ledenkortingen op (vak)bladen, concerten en sauna-arrangementen. Maar PGGM helpt haar leden ook graag op weg om meer grip te krijgen op het inkomen voor later. Meer weten? Kijk ook eens op PGGM&CO.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!