Sportwerkgever

Inhoud functioneringsgesprek

Eenmaal met elkaar aan tafel, moet in een functioneringsgesprek over concrete zaken gesproken worden. Ook al is het gesprek bepaald geen vergadering, het is toch belangrijk een goede agenda op te stellen. Lees verder als u meer wilt weten over de volgorde van de agenda, mogelijke gespreksonderwerpen en hoe u de afspraken SMART kunt maken. Bekijk ook de checklist met gespreksonderwerpen.

Hoewel het gesprek vooral niet te veel een vergadering met agenda moet worden, is het toch handig een volgorde aan te houden. Een mogelijke agenda zou kunnen zijn:
 • samen alle bijzondere bespreekpunten inventariseren;
 • de onderwerpen van de medewerker bespreken;
 • de onderwerpen van de eindverantwoordelijke bespreken;
 • afspraken uit het verleden evalueren;
 • nieuwe afspraken vastleggen;
 • het gesprek prettig afronden.
Deze volgorde is ook prima te gebruiken voor het gespreksformulier. Dat hoeft bepaald geen boek met mooie teksten te worden; het is voldoende om kort en krachtig de onderwerpen te benoemen en de conclusies en afspraken vast te leggen.

De agendapunten zijn verder uitgewerkt in het gespreksmodel functioneringsgesprek.

Onderwerpen
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen in het functioneringsgesprek zijn:
 • inhoud van de functie;
 • arbeidsomstandigheden;
 • werkrelatie;
 • ontwikkelmogelijkheden.
Natuurlijk worden daarbij ook eerder gemaakte afspraken geëvalueerd en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen.

De onderwerpen zijn uitgewerkt in een checklist gespreksonderwerpen in een functioneringsgesprek.

Concrete afspraken
Per onderwerp van gesprek zijn concrete afspraken te maken. Het is verstandig die afspraken duidelijk te maken en vast te leggen. Benoem steeds waar het over gaat, maak de afspraken meetbaar en zorg ervoor dat ze acceptabel en realistisch zijn. Spreek bovendien een tijdsperiode af waarbinnen de afgesproken doelen gerealiseerd moeten zijn. Met andere woorden: maak de afspraken dus SMART:
 • specifiek;
 • meetbaar;
 • acceptabel;
 • realistisch;
 • tijdgebonden.
Houd ook bij het maken van afspraken steeds voor ogen dat het om een gesprek gaat en niet om eenrichtingsverkeer. Het belangrijkste doel is immers het motiveren en gemotiveerd houden van de medewerkers!

Verslaglegging
Aan het einde van het functioneringsgesprek worden de gemaakte afspraken nogmaals doorgenomen. Op een speciaal ontworpen formulier doet de eindverantwoordelijke beknopt verslag van de besproken zaken. Tevens worden de gemaakte afspraken vastgelegd. De 'verplichting' die eindverantwoordelijke en medewerker met elkaar aangaan, is bedoeld om met elkaar in gesprek te blijven, niet om elkaar af te straffen als het mislukt. Vanzelfsprekend stelt u vast of de medewerker zich in de tekst van het verslag kan vinden. Los daarvan moet de medewerker de mogelijkheid hebben het verslag van commentaar te voorzien.

Gespreksmodel functioneringsgesprek
Gespreksformulier functioneringsgesprek


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!