Sportwerkgever

Beoordelingsformulieren

Als leidraad voor het beoordelingsgesprek kan het beoordelingsformulier dienen. De volgorde van de onderwerpen die in het formulier zijn opgenomen sluit aan bij de verschillende onderdelen die tijdens het gesprek naar voren moeten komen.

Aan het begin van elk jaar is het goed om een planningsgesprek met uw medewerker te plannen. Het vormt de basis voor het functionerings- en beoordelingsgesprek. Maar het is tevens een goed moment om de doelstellingen van uw sportorganisatie op individuele medewerkers af te stemmen. Dit formulier kunt u gebruiken voor een planningsgesprek:

Planningsgesprek

Om tussentijds met uw medewerkers de stand van zaken over het voorgaande halfjaar te monitoren en waar nodig de resultaatafspraken en/of ontwikkelafspraken bij te sturen, kunt u gebruikmaken van het 'Formulier tussentijdse evaluatie'.

Formulier tussentijdense evaluatie

Indien binnen uw organisatie de resultaatafspraken en ontwikkelingsafpraken (planningsgesprek) die u met uw medewerkers maakt op een ander moment dan de beoordeling plaatsvinden, dan kunt u gebruikmaken bijgaand 'Formulier beoordelingsgesprek'

Beoordelingsgesprek

Het is mogelijk om een beoordelings- en ontwikkelingsgesprek gelijktijdig te voeren, onderstaand een voorbeeld formulier.

Formulieren Beoordelings- en ontwikkelingsgesprek sportorganisatiesHebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!