Sportwerkgever

Synoniemenlijst

Accuraat

Exact, foutloos, nauwkeurig

Actief

Bedrijvig, bezig, doende , ijverig, vlijtig

Actueel

Up to date, op het ogenblik bestaand of plaatsvindend

Adequaat

Gepast, geschikt, juist, overeenkomstig, voldoende

Alert

Attent, oplettend, opmerkzaam

Alternatief

Keuzemogelijkheid, oplossing, uitweg

Ambitieus

Eerzuchtig, groots, ijverig

Ambulant

lopend

Begrijpelijk

Bevattelijk, duidelijk, glashelder, verklaarbaar

Benaderbaar

toegankelijk

Beschikbaarheid

Aanwezigheid, verkrijgbaar, voorhanden

Betrokken

Belanghebbend, geïnteresseerd,

Bondig

To the Point, beknopt, kernachtig

Constructief

Bruikbaar, nuttig, opbouwend, positief

Continuïteit

Voortbestaan, voortgang

Correct

Behoorlijk, beleefd, fatsoenlijk, exact, foutloos, in orde, juist

Doelmatig

Efficiënt, effectief, functioneel, zakelijk, praktisch

Draagvlak

Basis, ondersteuning

Duidelijk

Begrijpelijk, glashelder, helder, te begrijpen, verklaarbaar

Eenduidig

Ondubbelzinnig, overduidelijk,

Effectief

Doeltreffend, werkelijk, wezenlijk

Efficiënt, efficiënte

Doelmatig, praktisch, verstandig, vindingrijk,

Enthousiast

motiverend

Geaccepteerd

Erkend, bekend, geacht, gewaardeerd

Gedegen

Doortimmert, grondig, solide

Geïnspireerd

Bevlogen, bezield, gedreven, enthousiast

Gemeenschappelijk

Algemeen, collectief, gezamenlijk, samen

Geordend

Net, ordelijk, systematisch

Goed/ uitstekend

Voortreffelijk, prachtig, onovertroffen, prima, perfect

Gunstig

Goedgezind, hoopgevend, positief, voordelig

Helder(e)

Slim, pienter, eenduidig

Inzichtelijk

Helder, begrijpelijk, duidelijk

Juiste, juist

Billijk, rechtvaardig, correct, exact, waar, gepast, goed, net , precies

Nauwkeurig

Minutieus, precies, stipt

Ondernemend

Actief, bedrijvig, energiek, initiatiefrijk., gedreven

Optimaal

Hoogst, sterkst, uiterst

Origineel

Apart, eigenaardig, fris, nieuw, oorspronkelijk

Overtuigend

Steekhoudend, degelijk

Overzichtelijk (e)

Duidelijke, begrijpelijk, glashelder

Passend (e)

Correct, gepast

Professioneel

Bekwaam, efficiënt, vakkundig, beroepsmatig

Punctueel

Exact, nauwkeurig, precies, stipt

Realisatie

Gerealiseerde, behaalde doelen

Realistisch

Natuurgetrouw, werkelijk, idealistisch, reëel

Relevante,relevant

Pertinent, ter zake, belangrijk, essentieel, aangaande

Resultaatgericht

Focus op resultaat

Snelle, snel

Gezwind, rap, vlot, gauw, vlug

Stipt

Accuraat, exact, foutloos, precies

Systematisch

Consequent, categorisch, stelselmatig

Tactvol

Geschikt, handig, soepel, diplomatiek

Tevreden

Behaaglijk, content, voldaan, verheugd

Tijdig

Vroegtijdig, op tijd, bijtijds

Up-to-date

Actueel

Vasthoudend

gedreven

Zorgvuldig

Nauwgezet, nauwkeurig, precies, secuurHebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!