Sportwerkgever

Buurtsportcoach

De Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches heeft een aantal handreikingen en modellen ontwikkeld voor de (werkgevers van) de buurtsportcoaches.

Dit zijn handreikingen en modellen zoals:
  • een stappenplan voor de invoering van buurtsportcoaches;
  • modellen voor samenwerking in de buurt;
  • diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen met buurtsportcoaches;
  • een overzicht met relevante competenties;
  • een aantal voorbeeldfuncties.

Daarnaast geeft de werkgroep een aantal adviezen aan gemeenten, hun lokale partners en andere organisaties die betrokken zijn bij de invoering van de buurtsportcoaches.

De buurtsportcoach zal, anders dan de huidige combinatiefunctionarissen, niet alleen werkzaam zijn met de doelgroep jeugd, maar met een grote verscheidenheid aan mensen in een diverse omgeving. Dit brengt een verscheidenheid aan partners met zich mee. In het Rapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’ en de handreiking bij dit rapport worden voorbeeldfuncties beschreven (zie rapport onderstaand, hoofdstuk 7 en 9).

Een evenwichtig beeld van de gewenste competenties van de buurtsportcoach ontstaat wanneer allereerst enkele karakteristieke eigenschappen van een buurtsportcoach worden afgebakend. In het Rapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’ en de handreiking bij dit rapport is een overzicht opgenomen met een globale beschrijving van voor de functie van buurtsportcoach relevante competenties (zie rapport onderstaand, hoofdstuk 7 en 8). Dit overzicht gaat uit van vier specifieke karakteristieken:

  • oriëntatie op de omgeving;
  • organiserend vermogen;
  • professionaliteit;
  • aandacht voor en kennis van de doelgroep.

Het werkgeverschap van de buurtsportcoaches kan op verschillende manieren geregeld worden. Op basis van de ervaringen met de invoering van de combinatiefunctie kan worden geconstateerd dat de verschillende sectoren in staat zijn om, ieder op hun eigen manier en in eigen mate, het werkgeverschap op zich nemen. De cao van de formele werkgever van de buurtsportcoach is leidend. In het Rapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’ zijn enkele modellen uitgewerkt.

Rapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’
Handreiking bij het eindrapport Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches


Hebt u specifieke vragen over buurtsportcoaches, de arbeidsverhoudingen en het werkgeverschap? Neem dan gerust contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!