Sportwerkgever

Meerkeuzesysteem

Met ingang van 1 januari 2014 is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden als verplichte, technische regeling uit de CAO Sport gehaald. Hiervoor in de plaats is een vrijwillig toepasbare voorbeeldregeling gekomen, die toepasbaar is voor zowel werkgevers die de werkkostenregeling toepassen, als werkgevers die dat niet doen.

Met de nieuwe (facultatieve) regeling wordt invulling gegeven aan de wens van vormvrijheid en wordt het gebruik van het meerkeuzesysteem gestimuleerd. Naast de vrijwillig toepasbare voorbeeldregeling kan gebruik worden gemaakt van een gevolgenoverzicht, zowel voor werkgevers die de werkkostenregeling toepassen als zij die dat niet doen, en een deelnameformulier. Bij de gevolgenoverzichten is er van uitgegaan dat werkgever en werknemers ervoor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de uitruil niet te laten doorwerken in de pensioenopbouw.

Bewegingsregeling
Nieuw in de CAO Sport is de bewegingsregeling. De werknemer kan brutoloon verruilen voor een onbelast gratis lidmaatschap, mits dit gratis lidmaatschap wordt aangewezen als ‘eindheffingsbestanddeel’. Hetzelfde geldt voor een regeling vergoeding vakbondscontributie. Ter optimalisering van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zijn deze regelingen in de CAO Sport opgenomen. Voor een optimale benutting is het van belang dat de werkgever over voldoende forfaitaire ruimte beschikt en de vergoedingen aanwijst als eindheffingsbestanddeel.

Gevolgenoverzicht geen werkkostenregeling

Gevolgenoverzicht wel werkkostenregeling 
Voorbeeldregeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport (2015)
Deelnameformulier


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!