Sportwerkgever

Bepaal arbeidsrelatie

Door invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) moeten sportorganisatie en hun medewerkers zich gezamenlijk een juist en volledig beeld vormen over de wijze waarop hun samenwerking zal plaatsvinden en welke samenwerkingsovereenkomst daar het beste bij past.

De WOS heeft bij wijze van hulpmiddel voor gedachtebepaling een stroomschema ‘bepaal arbeidsrelatie’ opgesteld. Aan de hand van dit stroomschema kunt u bepalen welke samenwerkingsovereenkomst voor u het meest geschikt lijkt. Het stroomschema biedt een aanknopingspunt voor een samenwerking die u rechtstreeks met een medewerker aangaat. Dit kan een vrijwilliger, werknemer of opdrachtnemer (bijvoorbeeld een zzp’er) zijn. 

Geen zekerheid vooraf

Indien u het stroomschema doorloopt en bij de beantwoording van de vragen alle relevante feiten en omstandigheden in overweging neemt, biedt het stroomschema een indicatie van de best passende samenwerkingsovereenkomst. Twijfelt u aan de uitkomst? Legt u de samenwerking dan vooraf ter beoordeling voor aan de Belastingdienst. De uitkomst van het stroomschema is hooguit indicatief en voor de Belastingdienst niet bindend! 

Placemat

Voor het gebruikersgemak is er ook een placemat ontwikkeld waarin u op overzichtelijke wijze de verschillende stappen tot u kunt nemen. In de placemat kunt u echter niet de toelichting bij de vragen en de uitkomsten lezen. Hiervoor is het van belang om het digitale stroomschema in te vullen.

Start het stroomschema

Download printversie van het stroomschema (A3-formaat)

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!