Sportwerkgever

Conceptreglement telefonie

Een belangrijke wijziging in de werkkostenregeling betreft de introductie van het ‘noodzakelijkheidscriterium’. Met de introductie van het ‘noodzakelijkheidscriterium’ mag u als werkgever voortaan gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur onbelast aan uw werknemer vergoeden of verstrekken. Steeds zijn de omstandigheden bepalend voor de vraag of u al dan niet aan het noodzakelijkheidsvereiste voldoet. Meer hierover leest u in de zojuist benoemde notitie.

Onderstaand vind u conceptreglementen, -gebruikersovereenkomsten en innameregistraties die u kunt gebruiken voor de ter beschikking stelling van een laptop, mobiele telefoon of tablet.


Conceptreglement laptop

Conceptreglement mobiele telefoon
Conceptreglement tablet


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!