Sportwerkgever

Beloningsysteem vaste periodieken

In de CAO Sport 2016-2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. U leest hier meer over het belonen op basis van vaste periodieken. Ter ondersteuning bieden wij u een handleiding aan om deze in uw organisatie te implementeren en realiseren.

Elke salarisschaal kent een begin- en een eindsalaris en ook hier heeft u de mogelijkheid om de jaarlijkse periodiek te onthouden als daar nadrukkelijk aanleiding voor is. Daarnaast houdt u de mogelijkheid om in plaats van de standaard periodiek een hogere beloning te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een gratificatie. 

Wat is er veranderd? 
De begin- en eindsalarissen zijn aangepast, meer marktconform gemaakt en de jaarlijkse treden zijn vervangen door een jaarlijks vaste verhoging van 2,5 procent tot het maximum van de schaal is bereikt. Uiteraard geldt dat net als voorheen bij normaal functioneren. Nieuwe medewerkers kunt u inschalen op elk salarisniveau tussen het begin en het einde van de schaal. 

CAO Sport 
In de CAO Sport wordt in artikel 11 weergegeven wat is afgesproken over de beloning met vaste periodieken. Hieraan is een uitgebreide toelichting toegevoegd. Bekijk artikel 11 en de toelichting in de CAO Sport.

Handleiding vaste periodieken

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!