Sportwerkgever

Eigen systeem

In plaats van een beloningssysteem met vaste of variabele periodieken, kunt u ook kiezen voor een ’eigen’ beloningssysteem. Deze mogelijkheid bestond al in de CAO Sport 2015 en is dus ook voor 2016-2018 gehandhaafd. Let wel dat deze systematiek materieel niet minder mag zijn. De CAO Sport is immers een minimum cao; met andere woorden: meer mag, minder niet!

Overweegt u een dergelijke systematiek te ontwikkelen en in te voeren, oriënteert u zich dan goed. Wellicht kunt u gebruik maken van de informatie en documenten die bij de andere beloningssystemen is te vinden. Informeer de medewerkers over de nieuwe situatie, het (nieuwe) salaris en de beoordelingssystematiek en denk er aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging tijdig te informeren en te betrekken. In het geval dat u een (nieuw) beoordelingssysteem wilt invoeren is instemming vereist. Download hier een format voor een instemmingsverzoek

Uiteraard kunt u voor nadere informatie en/of ondersteuning contact opnemen met de WOS. 

CAO Sport
In de CAO Sport wordt in artikel 13 lid 4 weergegeven wat is afgesproken over het eigen beloningssysteem. Onder de bepalingen van artikel 13 is een toelichting opgenomen.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!