Sportwerkgever

Keuzehulp

Nu de CAO Sport 2016-2018 het mogelijk maakt af te wijken van het beloningssysteem met vaste periodieken en u overweegt beloning meer in te zetten als middel voor de ontwikkeling van uw medewerkers en om vooraf afgesproken (individuele) prestaties te realiseren, kan het beloningssysteem met variabele periodieken misschien iets voor uw organisatie zijn. Hiervoor is een keuzehulp ontwikkeld.

Keuzehulp voor gewenst beloningssysteem

Door de volgende vragen te beantwoorden, zult u ontdekken of het zinvol kan zijn prestatiegericht belonen in uw organisatie in te voeren.

  Onze organisatie: ja Nee kan beter
 
1 Heeft afspraken met medewerkers vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. O O O
2 Heeft de CAO Sport als arbeidsvoorwaardenregeling en vertaald naar de eigen organisatie. O O O
3 Volgt de functiegroepindeling uit de CAO Sport. O O O
4 Past de salarisschalen toe uit de CAO Sport. O O O
5 Beloont onze medewerkers ook anders. O O O
6 Geeft als vanzelf complimentjes aan medewerkers en spreekt
waardering uit.
O O O
7 Heeft met alle medewerkers afspraken gemaakt over hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en vastgelegd.
O O O
8 Gebruikt deze voor de werving & selectie, beoordeling, ontwikkeling, beloning en begeleiding van medewerkers. O O O
9 Heeft medewerkers die zelfstandig werken en veel beslissingsruimte
hebben.
O O O
10 Bespreekt het functioneren van medewerkers structureel op basis van
een vastgelegde systematiek.
O O O
11 Beschikt over een goed functionerende medezeggenschap. O O O
12 Heeft jaarlijks een budget voor de ontwikkeling van medewerkers en gebruikt dit. O O O
13 Heeft een goede personeels- en salarisadministratie en van iedere
medewerker een up-to-date personeelsdossier.
O O O
14 Houdt structureel (individueel) werkoverleg. O O O

Scores:

Reken voor alle “ja scores” 3 punten, “kan beter scores” 2 punten en “nee scores” 0 punten en als u al van plan was dit te veranderen 1 punt. Tel nu alle punten bij elkaar op en hieronder kunt u zien of het zinvol kan zijn prestatiegericht belonen in te voeren.

0 - 13 punten: Wij adviseren u eerst verder goed aandacht te besteden aan de onderwerpen waarop u minder scoorde
14 - 26 punten: Uw organisatie heeft een goede basis om een volgende stap te zetten. Ons advies:
verstevig eerst uw basis verder en zet dan de volgende stap!
27 punten en meer: Uw organisatie is er klaar voor. Misschien nog wat puntjes op de i!

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!